Compacte sierplanten zonder groeiremmers

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader
In de veredeling van (sier)gewassen bestaan er klassieke kruisingstechnieken en een breed gamma aan in vitro technieken. Dit VLAIO-LA-onderzoeksproject van ILVO en UGent mikt op een volwaardige derde methodologische pijler rond co-cultivatie met Rhizobium rhizogenes. In bepaalde toepassingen biedt deze methode voordelen zoals spontane dwerggroei of compactere groei. In de sierteeltsector moet men nu bij bepaalde planten externe groeiremmers hanteren, net om een meer compacte groei te verkrijgen. Naast optimalisatie en evaluatie van de technologie gaan de onderzoekers een lerend netwerk van geïnteresseerde bedrijven opgezet, om de nieuw verworven kennis te verspreiden en innovatie binnen de sierteeltveredelingssector te bevorderen.

Onderzoeksaanpak
Het project is inmiddels afgerond. Er is gewerkt met vier typegewassen om de innovatieve technologie uit te testen:  1) Viool als typeplant voor de groep zaadvermeerderde perkplanten 2) Osteospermum als  model voor de door stek vermeerderde kruidachtige, vaste planten en de terrasplanten 3) Gloxinia als vertegenwoordiger van de bloeiende potplanten en 4) Azalea als model voor de houtachtige, doorlevende gewassen. De testplanten zijn gekozen omwille van hun belang voor de Vlaamse sierteeltsector en omdat tijdens hun teelt momenteel groeiremmers worden ingezet.

Relevantie/Valorisatie
De projectresultaten hebben aangetoond dat de technologie veelbelovend is.  De innovatieve methode kan bij diverse plantensoorten aan de basis liggen van de ontwikkeling van een nieuw assortiment cultivars die zonder of met minder groeiremmers geteeld kunnen worden. Meerdere bedrijven zijn begonnen met het stapsgewijs implementeren van de technologie. De nieuwe veredelingstechniek kan volgens de onderzoekers een belangrijke gunstige economische en ecologische impact hebben. De meerwaardecreatie van compacte sierplanten geteeld zonder groeiremmers is te vinden in de ganse keten. De onderzoekers kaderen hun werk maatschappelijk, nl. als een antwoord op de roep naar een duurzamere plantenteelt.

Externe partner(s)
UGent
AcroniemIWT COMPACTE SIERPLANTEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/10/1630/09/20

Vlaamse Disciplinelijst

  • Gewasproductie in de tuinbouw
  • Cel- en moleculaire biologie van planten
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.