Concurrentie, veerkracht en duurzaamheid verbeteren van afgelegen landbouw-, bosbouw- en plattelandsgebieden door middel van een holistische beoordeling van de voordelen van Smart XG, last-mile en edge-oplossingen

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

De afwezigheid van performante hoge-snelheid internetverbindingen in sommige Europese plattelandsgebieden heeft nefaste gevolgen. Zowel voor alledaagse particuliere bezigheden, als voor toeleveringsketens, onderwijs, gezondheid en voor de lokale landbouwsector. XGain mikt op het dichten van de digitale kloof tussen verstedelijkte gebieden en het platteland. Digitalisatie en technologie die in  opmars is over de hele wereld, wordt anders een gemiste trein voor de betreffende buitengebieden. De voornaamste reden dat er geen of beperkte toegang blijkt vaak meer commercieel van aard zijn (lage bevolkingsdichtheid, weinig bestaande infrastructuur, variabel landschap) dan technisch. Dat betekent dat het dus, mits inspanningen, mogelijk is om de digitale transformatie op het platteland te realiseren.   


Onderzoeksaanpak

de onderzoeksgroepen betrokken bij XGain gebruiken en testen een serie technische oplossingen voor digitale connectiviteit in verschillende geografische locaties en sectoren. In Spanje is er bijvoorbeeld een agrarische toepassing gepland waarbij 5G-geconnecteerde drones gebruikt worden voor het monitoren van landbouwgewassen. In Griekenland zet men als experiment eHealth robots in om ouderen op het platteland te helpen als verzorger en metgezel. Op de Scilly-eilanden in de UK organiseert men een proef met ballonen en drones om 5G dekking te bieden. Litouwen is testzone voor een hybride oplossing in precisielandbouw en in Kroatië gaan ze een Internet of Things en satellieten netwerk uitrollen om een  oesterkwekerij te monitoren. In Vlaanderen ten slotte mikt ILVO op het ontwikkelen van een ‘digitale herder’ die extensieve veeteelt kan weiden en bewaken via camera’s en drones.


Relevantie/Valorisatie

De bovenvermelde scenario’s en testcases in de verschillende regio’s zijn waardevol op zich, en XGain verwerkt ze daarnaast in een beslissingstool genaamd de ‘Knowledge Facilitation Tool’. Deze tool helpt rurale gemeenschappen en individuele stakeholders met het identificeren van de optimale connectiviteitsoplossing voor hun situatie. Ook de afweging tussen connectiviteit en edge processing (gegevensverwerking ter plaatse) kan gemaakt worden. Bovendien voorziet de tool ook in evaluaties qua potentieel socio-economisch effect, en qua klimaat- en omgevingsimpact. We verwachten dat XGain de  ondernemers en rurale gebieden in Europa tot steun zal zijn, in het vinden van de beste digitale connectiviteit oplossing.


Financiering
EU Horizon Europe
AcroniemXGAIN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2231/08/25

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.