Conditiemeting en -sturing van zeugen voor optimaal leven & levensproductie

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit project geeft aandacht aan de lichaamconditie van eugen, gedurende de verschillende fasen van hun cyclus. Gemiddeld speent een zeug tijdens haar verblijf op het varkensbedrijf tussen 50 en 90 biggen, in opeenvolgende worpen. Van nature bouwt zij energiereserves op tijdens periodes van overmaat en spreekt deze reserves aan bij de lichamelijk zware periodes zoals de lactaties.  Fluctuaties van de lichaamsconditie van een zeug is tot op zekere hoogte normaal. De onderzoeksvraag in dit project luid: In welke mate hebben deze fluctuaties impact op productieresultaten, langleefbaarheid en welzijn van zeugen en wat is de optimale conditie van een zeug doorheen verschillende delen van haar cyclus? En hoe kunnen we dit sturen? 


Onderzoeksaanpak

In eerste instantie brengen we het conditieverloop over verschillende cycli in kaart en bepalen we hoe dit zich verhoudt tot productiviteit en welzijn van de zeug en haar biggen. A.d.h.v. een observationele studie op praktijkbedrijven wordt de conditie van zeugen vergeleken met bedrijfsresultaten en bevindingen omtrent welzijn en levensduur. Vervolgens wordt gefocust op conditiemanagement als middel om de productiviteit, de langleefbaarheid en het welzijn van de zeug te verbeteren in een interventiestudie. Op basis van deze resultaten trekken we wetenschappelijk onderbouwde conclusies over welke methodes bruikbaar zijn om conditiemanagement te evalueren en te verbeteren.


Relevantie/Valorisatie

Uit eerdere observaties weten we dat het vroegtijdig afvoeren van zeugen op een varkenshouderij vaak het gevolg is van ondermaatse productieresultaten, fertiliteitsproblemen of poot- en klauwletsels. Gemiddeld blijft een zeug ongeveer twee jaar op het bedrijf. Een (te) hoog vervangingspercentage is niet enkel een signaal van een gemiddeld lage lichaamsconditie (en dus een bedreigd dierenwelzijn), en het is ook niet enkel financieel nadelig, maar het  impliceert ook een minder efficiënt gebruik van grondstoffen en een hogere productie van mest met de daarbij horende emissies. Dit komt omdat er bij een verhoogd vervangingspercentage netto meer zeugen nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid productie van biggen en vleesvarkens. Een verbeterd conditiemanagement van zeugen draagt dus bij aan meerdere duurzaamheids- en welzijnsdoelstellingen in deze veehouderijtak. 


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Inagro
UGent
AcroniemCONZOLE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/2231/05/26

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.