Connecteren van consumenten en producenten om de positie van de landbouwer te verbeteren adhv trainings voor ambassadeurs

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Nu de agrovoedingsketens langer en mondialer zijn geworden, verkopen landbouwers hun producten aan tussenschakels en hebben geen contact meer met de eindgebruiker. Deze centralisatie binnen de agro-voedingssystemen veroorzaakt verstoring van de verhoudingen in het systeem, zoals ongelijke toegang tot kapitaal en informatie, wat leidt tot ongelijke marktmacht. Het doel van COCOREADO is het verbeteren van de positie van de boeren, als individuele actor, als belangrijke speler in innovatieve agrovoedingsketens en als leverancier voor overheidsopdrachten. COCOREADO zal jongeren uit rurale gebieden verzamelen en hen aanmoedigen om mee te werken aan innovatieve oplossingen. Op deze manier zullen ze obstakels voor boeren uit de weg ruimen, inspelen op de behoeften van consumenten en de voorwaarden voor duurzame overheidsopdrachten voor lokaal en seizoensgebonden voedsel verbeteren.


Onderzoeksaanpak

COCOREADO hanteert een drieledige aanpak om impact te maximaliseren. Ten eerste zullen we bestaande innovatieve initiatieven in heel Europa als uitgangspunt nemen. Een brede waaier van dergelijke initiatieven zal worden onderzocht vanuit de positie van de landbouwer in de toeleveringsketens en overheidsopdrachten. Vervolgens worden ze vertaald in goede praktijken en praktische benaderingen. Ten tweede, via een ambassadeursnetwerk, zullen landbouwers, chef-koks, voedselhelden, IT-specialisten en leiders van lokale jeugdbewegingen met elkaar in contact gebracht worden. Er zal geïnvesteerd worden in opleidingen, educatief materiaal en beslissingsondersteunende instrumenten. Ten derde zullen jongeren in plattelandsgebieden worden aangemoedigd om innovatieve oplossingen te repliceren en te co-creëren om hindernissen voor boeren te overwinnen en in te spelen op de behoeften van de consument. 


Relevantie/Valorisatie

COCOREADO biedt een uniek platform door het samenbrengen van een diverse groep actoren in voedselketens in heel Europa. Bovendien heeft de focus op het versterken van jongeren om te leren, te delen en innovatieve oplossingen te co-creëren, het potentieel om als hefboom te dienen voor de implementatie van innovatieve ideeën. COCOREADO bouwt dus voort op een goed georganiseerde samenwerkingsaanpak. Ook draagt het aanzienlijk bij tot de versterking van de positie van de landbouwer, de herverbinding van consumenten en producenten en de ontwikkeling van duurzame voedselaankopen.

AcroniemCOCOREADO
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2130/06/24