Connecteren van consumenten en producenten om de positie van de landbouwer te verbeteren adhv trainings voor ambassadeurs

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Nu de agrovoedingsketens langer en mondialer zijn geworden, verkopen landbouwers hun producten aan tussenschakels en hebben ze geen contact meer met de eindgebruiker. Deze centralisatie binnen de agro-voedingssystemen kan fricties veroorzaken in de verhoudingen in het systeem, zoals ongelijke toegang tot kapitaal en informatie, wat kan leiden tot ongelijke marktmacht. Het doel van COCOREADO is het verbeteren van de positie van de boeren, als individuele actor, als belangrijke speler in innovatieve agrovoedingsketens en ook als leverancier voor overheidsopdrachten. COCOREADO mikt op jonge mensen in rurale gebieden overal in Europa, en beweegt hen om mee de schouders te zetten onder innovatieve oplossingen. De jonge generatie kan op die manier inspelen op de (nieuwe) behoeften van consumenten en kan helpen om anderssoortige voorwaarden in (meer duurzame) overheidsopdrachten voor lokaal en seizoensgebonden voedsel te introduceren.


Onderzoeksaanpak

COCOREADO hanteert een drieledige aanpak om impact te maximaliseren. We bouwen ten eerste verder op interessante bestaande innovatieve initiatieven in heel Europa. De betreffende initiatieven onderzoeken we vanuit de positie van de landbouwer in de toeleveringsketens en in voedingsgerelateerde overheidsopdrachten. Vervolgens identificeren we de goede praktijken en de meest handige praktische benaderingen. Ten tweede brengen we via een zogenaamd ambassadeursnetwerk landbouwers, chef-koks, voedselhelden, IT-specialisten en leiders van lokale jeugdbewegingen met elkaar in contact. We inversteren in opleidingen, educatief materiaal en beslissingsondersteunende instrumenten. Ten derde gaan we de jonge mensen in plattelandsgebieden aanmoedigen om innovatieve oplossingen te repliceren en te co-creëren, met het oog op het wegwerken van de huidige hindernissen voor boeren om in een sterkere positie binnen de keten te geraken.  


Relevantie/Valorisatie

COCOREADO biedt een uniek platform door het samenbrengen van een diverse groep actoren in voedselketens in heel Europa. Het project focust op het versterken van jongeren om te leren, te delen en innovatieve oplossingen te co-creëren. Er ontstaat mogelijks een hefboom voor de implementatie van innovatieve ideeën. COCOREADO legt een nieuwe laag op reeds goed georganiseerde samenwerkingsaanpakken, namelijk de sterkere (her)verbinding van consumenten en producenten en de ontwikkeling van duurzame voedselaankopen.

AcroniemCOCOREADO
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2130/06/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.