Controle van biofilmvorming in de productieomgeving om een langere shelf-life te kunnen garanderen

  Projectdetails

  Beschrijving

  <strong>Algemeen kader</strong><br /><div>&nbsp;Dit project bestudeert de aanwezigheid, vorming, mechanismen, verwijdering en preventie van biofilmen die typisch zijn voor de voedingsindustrie en zelfs specifiek zijn per voedingssector. Binnen het onderzoek rond voedselbederf en -veiligheid is de kennis over biofilmen momenteel beperkt. Hun rol in het onderhouden van persisterende besmettingen met bv. zoönosen en bederforganismen blijft een open vraag. Het finale doel is om een beter inzicht te krijgen in de biofilm-problematiek in levensmiddelenbedrijven, om de samenstelling (microbiologisch en chemisch) van de biofilmen te kennen en om effectieve technieken te ontwikkelenwelke de ongewenste biofilmen voorkomen en/of verwijderen, en om tot slot een praktische leidraad voor reiniging en ontsmetting op te stellen met focus op biofilmverwijdering en –preventie in levensmiddelenbedrijven. </div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><div>We optimaliseren eerst de detectiemethodes en bemonsteringsmethodes voor biofilmen. Deze technieken passen we vervolgens toe bij een aantal deelnemende levensmiddelenbedrijven. Daar brengen we de biofilmvorming in kaart en nemen we uitgebreid monsters. We karakteriseren de bemonsterde biofilms zowel chemisch als microbiologisch. We &nbsp;ontwikkelen een in vitro reproduceerbaar modelsysteem voor aanmaak van biofilmen om de in de bedrijven geïsoleerde micro-oganismen uit biofilmen te onderzoeken. We gaan na in welke mate deze isolaten andere types biofilm vormen in vergelijking met de standaard organismen uit het model en tevens wat de verschillen in gen-expressieprofielen zijn. We onderzoeken of er innovatieve en meer effectieve technieken kunnen ontwikkeld worden ter preventie en/of verwijdering van biofilmen. We evalueren de toepassing van optimale inhibitorproducten tegen biofilmvorming. We stellen een praktische leidraad op voor reiniging en ontsmetting met focus op biofilmverwijdering en -preventie.</div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><blockquote> <div>De resultaten, die op korte termijn bij de deelnemende bedrijven in de praktijk kunnen gebracht worden, zijn voor de voedingsindustrie de praktische richtlijnen voor verwijdering of voorkomen van biofilmen, voor de toeleveringsbedrijven van desinfectantia het toepassen van innovatieve inhibitorproducten in hun desinfectantia en reinigingsproducten en voor de dienstverlenende bedrijven zoals commerciële laboratoria het gebruik van geoptimaliseerde detectiemethodes voor biofilmen. De verworven kennis stelt de verschillende actoren (voedingsindustrie, toeleveranciers van reinigings- en desinfectieproducten, machinebouwers en dienstverlenende industrie) ongetwijfeld in staat om in samenwerking de aanwezigheid van biofilmen onder controle te houden, zoniet te laten afnemen. Dat leidt ertoe dat de houdbaarheid van de voedingsproducten beter kan gegarandeerd en eventueel zelfs verlengd kan worden.</div> </blockquote> <div>&nbsp;</div>
  AcroniemKILLFILM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1431/12/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.