Coordinated European Welfare Network (EUWELNET)

 • Tuyttens, Frank (Projectverantwoordelijke)
 • Stadig, Lisanne (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Dit Europese onderzoeksproject draait rond dierenwelzijn en de implementatie van de dierenwelzijnswetgeving. Er zijn vier hoofddoelstellingen: Doel één is om een Europees netwerk van experts betreffende dierenwelzijn op te zetten. Ten tweede wil men de moeilijkheden in de naleving van Europese regelgeving rond dierenwelzijn identificeren. Ten derde worden verschillende soorten van kennisoverdracht getest welke leiden tot de betere naleving van de regelgeving. En ten slotte wordt de haalbaarheid bekeken, en de mogelijke voorwaarden, voor een Europees dierenwelzijnsnetwerk. Aan dit Europese pilootproject van 1 jaar werken 26 partners mee, uit 16 verschillende landen.

  Onderzoeksaanpak
  Per doelstelling is er een werkpakket opgesteld. ILVO werkt mee aan het derde werkpakket: het testen van verschillende methodes van kennisoverdracht. We focussen op de onderwerpen bezettingsgraad voor vleeskippen, het couperen van biggenstaarten, de omgevingsverrijking voor vleesvarkens en de groepshuisvesting voor zeugen. De onderzochte kennisoverdracht betreft zowel officiële inspecteurs die de naleving van de welzijnswetgeving controleren, als de houders van de dieren. Per onderwerp gebruiken we een andere methode van kennisoverdracht, zodat we de effectiviteit kunnen vergelijken en evalueren. Daarnaast werken wij ook mee aan het vierde werkpakket: het identificeren van de spelers op het gebied van dierenwelzijn, in ons geval in België.

  Relevantie/Valorisatie
  De onderzoekspartners hebben kunnen blootleggen waar, wanneer en waarom verschillende Europese verordeningen en besluiten op het gebied van dierenwelzijn niet altijd en overal even goed worden nageleefd. De ILVO bijdrage heeft meer duidelijkheid verschaft over best practices om een dierenwelzijnsaanpak te communiceren. Welke deze zijn is afhankelijk van het onderwerp en de doelgroep. Ten slotte heeft het EUWELNET-pilootproject het pad geëffend naar een meer performante kennisdeling binnen Europa door de constructie van een Europees  dierenwelzijnsnetwerk. De belangrijkse actoren in elk van de lidstaten zijn geïdentificeerd. Zij hebben elkaar ook al ontmoet op bijeenkomsten van het project. Er zijn eveneens verschillende scenario’s geëvalueerd voor het daadwerkelijk opzetten van het netwerk. Om het algemeen Europees niveau van dierenwelzijn te laten stijgen is volgens de resultaten van dit project een gecoördineerde globale aanpak nodig. De EUwelnet pilootgroep neemt de verantwoordelijkheid om daarbij aan het stuur te zitten en een transparant vervolgtraject op te zetten.

  Externe partner(s)
  Cardiff University
  Centro Ricerche Produzioni Animali
  Eesti Maaülikool
  Groupe ISA Lille
  IFIP –INSTITUT DU PORC
  INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
  Institut de l’Elevage — French Livestock Institute (IDELE)
  Institut de Recerca I Technologia Agreoalimentaries
  SLU - Swedisch University of Agricultural Sciences
  SZE- SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY
  Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego
  Universitat Autònoma de Barcelona
  Universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara a banatului timisoara
  Universiteit Parma
  University of Agriculture in Krakow
  University of Bristol
  University of Kassel
  University of Natural Resources and Life Sciences
  University of Reading
  University of Thessaly
  University of Veterinary Medicine Vienna
  Ústav biochémie a genetiky živocíchov Slovenskej akadémie vied
  Výzkumný ústav živocišné výroby, v.v.i.
  Wageningen UR
  Wageningen UR - Livestock Research
  AcroniemWELNET
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum31/12/1230/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.