Coordination of ICT and Robotics in Agriculture and Related Environmental Issues

 • Vangeyte, Jürgen (Projectverantwoordelijke)
 • Mertens, Koen (Voormalig Projectbegeleider)

  Projectdetails

  Beschrijving

  <strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><div>ICT-Agri heeft als algemeen doel de “European Research Area” te versterken door onderzoek in kaart te brengen, een onderzoeksagenda op te stellen, een netwerk te creeëren en vooral ook onderzoekscalls te organiseren. Het project focust op de toepassing van ICT, automatisatie en robotisatie in de landbouw en “related environmental issues</div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><div>Concreet ligt de focus op het overbrengen van kennis van ICT en automatisatie naar landbouw op onderzoeksgebied maar evenzeer ook op gebied van de industrietoepassingen aangezien ICT verder staat in sectoren buiten de landbouw. We willen hier een kruisbestuiving realiseren. Vandaar ook dat we hier te maken hebben met een cross-thematic ERA-NET over drie <strong>FP7 themes: Agriculture and food supply; Environment and climate; and Information and Communication Technology.</strong> </div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><div>Tot op heden werden een Country Report en een Strategic Research Agenda gepubliceerd. &nbsp;Een specifieke tool 'The Metaknowledge Base' (<a href="http://db-ictagri.eu">http://db-ictagri.eu</a>) werd ontworpen om het onderzoek in kaart te brengen. De eerste call die werd georganiseerd resulteerde in 44 ingediende voorstellen waarvan er 7 werden gefinancieerd. PigWise is één van deze succesvolle projecten en loopt momenteel op ILVO-T&amp;V-Agrotechniek. Daarnaast wordt een initiatief om Publiek Private Partnerschappen te stimuleren ontwikkeld. Tenslotte worden op regelmatige basis events georganiseerd en nieuwsbrieven verspreid. Alle informatie bevindt zich op de website <a href="http://www.ict-agri.eu">www.ict-agri.eu</a></div>
  AcroniemICT-AGRI
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/05/1031/07/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.