criteria voor rassenonderzoek

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe kunnen we de nieuwe cultivars van kuilmaïs, vezelvlas en voedergras optimaler evalueren in het kader van de officiële rassenproeven? ILVO voert al jaren vergelijkende rassenproeven uit om, in opdracht van de Vlaamse overheid, enkel de beste rassen op te nemen in de rassencatalogus. Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van geactualiseerde evaluatiecriteria. Een verantwoorde rassenkeuze is één van de belangrijke schakels om te komen tot een rendabele teelt. Naast OHB (onderscheidbaarheid, homogeniteit, bestendigheid) en CGW (cultuur- en gebruikswaarde) onderzoek zorgen de onderzoekers ervoor dat de evaluaties blijven sporen met de doelstellingen van de sector en het beleid (vb. qua duurzaamheid of ziekteresistentie).

  Onderzoeksaanpak
  Wij evalueren de huidige meettechnieken en/of ontwikkelen technieken voor volgende kwesties: (1)  optimalisatie van de kwaliteitsparameter bij het evalueren van kuilmaïs; (2) evalueren van het gecontroleerd dauwroten bij vezelvlas; (3) bepalen van het totale vezelgehalte van vezelvlas aan de hand van onthoutingstoestel; (4) onderzoek naar suikerrijke grassoorten onder Belgische omstandigheden; (5) evalueren van bladvlekkenziekte in maïs en de mogelijkheid om deze parameter op te nemen in de criteria.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Door een continu aangepast evaluatiesysteem voor beoordeling van nieuwe rassen worden enkel de beste rassen op de rassencatalogus opgenomen. Op die manier kan de landbouwer steeds meegenieten van de vooruitgang van de veredeling. Voor het laatste decennium alleen al is de productie van verschillende groenvoedergewassen met 1 à 2 % per jaar gestegen; enkel te wijten aan het inschakelen van nieuwe rassen. Het rassenonderzoek heeft dus door zijn strenge evaluatieprocedure een belangrijke bijdrage tot de rendabiliteit geleverd.


   
  AcroniemCRITRAS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/04/8631/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.