Dagelijkse kost 65+: Aangepaste voedingsproducten op maat van de nog actieve thuiswonende senior

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Senioren worden geconfronteerd met functioneel verlies van o.a. geur, smaak, kauw- en slikfunctie en daarnaast daalt hun eetlust. Dit kan leiden tot nutritionele tekorten, ook bij de nog actieve senior. Hierop kan door de voedingsbedrijven en ingrediëntenleveranciers, en bij uitbreiding door grootkeukens en cateraars, worden ingespeeld door voedingsproducten te ontwikkelen die, uit nutritioneel en sensorisch oogpunt, beter geschikt zijn voor deze specifieke doelgroep. De hoofddoelstelling van dit project is het opstellen van richtlijnen voor het ontwikkelen van aangepaste voedingsproducten voor senioren, die nutritioneel worden bijgestuurd, met voldoende aandacht voor de sensorische kwaliteit. Als validatie van de richtlijnen worden verschillende cases in samenwerking met de bedrijven uitgewerkt en getest. Hiervoor wordt o.a. een smaakpanel van senioren opgezet. Tenslotte wordt gekeken hoe de ontwikkelde producten in de retail kunnen worden aangeboden.

  Onderzoeksaanpak
  In de verschillende werkpaketten verzamelen en genereren we informatie om de richtlijnen voor de voedingsindustrie op te stellen. Dit gebeurt  aan de hand van een literatuurstudie, aan de hand van een consumentenpanel van senioren, en aan de hand van specifieke cases in onder andere brood, koek, zuivel, soep en bereide maaltijden. De ontwikkelde producten uit de cases worden vervolgens ook getest door het consumentenpanel. De marketing aspecten die hiermee gepaard gaan brengen we eveneens in kaart.

  Relevantie/Valorisatie
  De goed onderbouwde nutritionele, sensorische,  technologische richtlijnen en de voorbeeldcases komen aan het einde van het project beschikbaar voor de voedingsindustrie. Daardoor zijn de voedingsbedrijven beter in staat om producten op maat van senioren aan te passen. Tijdens het project ontstaan twee consumentensmaakpanels, bestaande uit senioren. Na het project kunnen die panels nog steeds ingezet  worden door de bedrijven, voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.
  AcroniemDAGELIJKSEKOST65+
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1530/09/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.