Dandelion rubber and inulin valorization in Europe

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit Europees onderzoeksproject beoogt de opschaling van een Europese natuurlijke rubberproductie uit Taraxacum kok-saghyz of Russische paardenbloem. De betrokken wetenschappers focussen zowel op veredeling van hoogproductieve lijnen, geoptimaliseerde teelt-, oogst- en bewaartechnologie, procestechnologie, bioraffinage, en compounding in diverse applicaties. Op heden wordt het grootste aandeel van natuurlijke rubber gewonnen uit de rubberboom (Hevea brasiliensis).  Negentig procent van deze productie situeert zich in ZO-Azië. Ondermeer omdat de rubberboom bedreigd wordt door een schimmelziekte zijn de rubberprijzen zeer volatiel. Europa zet nu in op een alternatieve bron van natuurlijke rubber. Taraxacum kok-saghyz (Russische paardenbloem) bevat tot 15% natuurlijke rubber en tot 40% inuline in de wortel. De bruikbaarheid in diverse producten zoals rubberbanden werd aangetoond in een vorige  EU project EU-PEARLS. In dit project worden de verschillende deelprocessen van natuurlijke rubberproductie verder ontwikkeld.

  Onderzoeksaanpak
  Binnen het DRIVE4EU project heeft ILVO de taak om de teelt, oogst en bewaartechniek te optimaliseren. In veldproeven testen we diverse lijnen. We beoordelen en optimaliseren diverse teeltparameters. We vergelijken directe zaai met inplant, we bestuderen zaaidichtheden, onkruid- en ziektebestrijding. Bij de mechanisatie van de oogst van de Taraxacum wortels werken we in analogie met de oogst van cichoreiwortels en schorseneren. De aanlevering van de wortels voor verwerking kan op twee manieren gebeuren: verse wortels of wortels reeds gedroogd op het bedrijf. Hierbij volgen we de kwaliteit bij bewaring (vers vs droog) op gedurende de winter. We brengen alle resultaten samen in een overzichtelijke teeltfiche voor Taraxacum onder Vlaamse omstandigheden.


   


   

  Relevantie/Valorisatie
  Dit project mikt op het creëren van een Europese productieketen van natuurlijke rubber en inuline als bouwsteen voor diverse groene chemicaliën en dat met Taraxacum kok-saghyz of Russische paardenbloem als productieplatform. Het project is sterk gestuurd door de industrie. Dat blijkt uit de sterke vertegenwoordiging van bedrijven in het project gaande van veredelingsbedrijven naar landbouwadviesorganen, proces-engineeringsbedrijven, rubberverwerkende bedrijven en bedrijven actief in de inulineverwerking. De inclusie van de bedrijven bevordert volgens de onderzoekers een realistische techno-economische evaluatie van deze business case. De commerciële exploitatie van de resultaten wordt waarschijnlijker. We verwachten dat dit project leidt tot een verminderde afhankelijkheid van ZO-Azië, een stijgende competitiviteit van Europa en een positief effect op de Europese Bio-Economie.
  AcroniemEU DRIVE4EU
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/02/1431/07/18

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.