Datahub voor Agrofood

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

DATAHUB4AGROFOOD mikt ambitieus op de ontwikkeling van een centraal datadeelplatform voor de sector. ILVO werkt voor dit project samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met 6 bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt, Milcobel). Het datadeelplatform moet het mogelijk maken om professioneel, vlot en fair data uit te wisselen. Het platform draagt de roepnaam "DjustConnect". De partners besteden uiterst veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en aan het behoud van data-eigendom. EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) geeft bijna een half miljoen € steun. 


Onderzoeksaanpak

De doeltreffendheid van DjustConnect zit onder meer in het ‘one-to-many data deelsysteem’. Enerzijds delen data-aanbieders hun data via een eenmalige connectie met vele (potentiële) afnemers. Anderzijds geeft de eenmalige connecteer-actie aan de data-afnemers (potentieel) toegang tot data van verschillende data-aanbieders. Zo wordt het data-delen technisch eenvoudiger, met respect voor ieders eigenaarschap én kan innovatie in de agrivoedingssector verder ondersteund worden. 
De basisvereiste om voluit data te delen is vertrouwen tussen de verschillende partijen. In de structuur van DjustConnect zit daarvoor een sterke garantie, die gebaseerd is op een internationale code. Begin 2018 werd op initiatief van o.a. COPA en CEMA een gedragscode opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van landbouwgegevens: de EU-Code of Conduct on agricultutal data sharing. Daarin wordt de boer ondubbelzinnig erkend als eigenaar van de ruwe data. Concreet: De boer ontvangt aanvragen (om data te delen) waarin data-afnemers in verstaanbare taal uitleggen wat zij met de data willen aanvangen. Telkens beslist híj met een eenvoudige klik of hij zijn data in dat concrete geval deelt, of niet. Enkel de ‘aangevinkte’ data kunnen op de autostrade. Via zijn dashboard behoudt de boer het overzicht. Zijn eigendomsrechten zijn centraal, permanent en technologisch verzekerd.


Relevantie/Valorisatie

Het delen van data kan grote voordelen opleveren, voor de landbouwer, de bedrijven en de volledige sector. Het gaat onder andere over administratieve ontzorging van veehouders, optimalisatie van input en meer inzicht in de bedrijfsvoering. Data delen is bij uitstek een verhaal van veld tot vork. De partners verwachten dat het Djustconnect de innovatie in de hele agrivoedingssector zal kunnen bevorderen, op een manier waarop de data-delende bedrijven hun meerwaarde kunnen boeken via een betrouwbaar, qua governance transparant en lokaal gebouwd platform. 


 Zo wordt het data-delen technisch eenvoudiger, met respect voor ieders eigenaarschap én kan innovatie in de agrivoedingssector verder ondersteund worden.


Financiering
Bayer Cropscience
Cobelal NV
AcroniemDATAHUB4AGROFOOD
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/1830/09/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
  • Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei niet elders geclassificeerd