De computationele capaciteit van planten gebruiken om hun fysiologie en respons op stress te begrijpen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het gebruik van niet-lineaire dynamische systemen wordt vaak gebruikt in het domein van machine learning en robotica. Vaak wordt hiervoor gebruik gemaakt van 'physical reservoir computing' als theoretisch kader. In dit project zullen we het 'physical reservoir computing' concept toepassen op planten om op die manier hun 'interne rekenkracht' te kwantificeren. Op deze manier kunnen we het dynamisch gedrag van planten op hun variabele omgeving beter begrijpen. 


Onderzoeksaanpak

We onderzoeken de respons van planten op omgevingsfactoren, gebruik makend van beeldanalyse technieken. Een brede waaier aan sensoren zullen worden gebruikt om de planteigenschappen op te meten. Deze informatie zal dan worden aangewend om de niet-lineaire dynamische eigenschappen van de plant te karakteriseren. Op basis hiervan zal een algemeen kader worden ontwikkeld, gebaseerd op het 'physical reservoir computing' concept dat toelaat om deze 'interne rekenkracht' van planten te analyseren. Uiteindelijk willen we een systeem ontwikkelen waarin de plant zelf suboptimale groeicondities aangeeft. 


Relevantie/Valorisatie

Dergelijk kader moet ons in staat stellen om de rekenkracht of 'intelligentie' van planten in te schatten. Bovendien zal dit ons beter inzicht geven in de complexe reactie van planten op variabele omgevingsfactoren zoals temperatuur, licht en water. Dit zal uiteindelijk toelaten om het gewasmanagement te verbeteren in termen van kasklimaat, ziektedetectie en irrigatie. 


Financiering
UGent
AcroniemINTELLIPLANTS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/21