De impact van de invasieve kamkwal Mnemiopsis leidyi in de Noordzee

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Kan de invasieve kamkwal Mnemiopsis leidyi ook in de Noordzee voor ecologische en economische problemen zorgen? Om de impact van M. leidyi op o.a. visserij, toerisme en energiebedijven in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde te beoordelen, wordt de verspreiding van deze niet-inheemse, invasieve kamkwal en de rol ervan in het voedselweb (o.a. als predator van zooplankton en vislarven) gedetailleerd onderzocht.

Onderzoeksaanpak
We brengen de ruimtelijke en temporele verspreiding van Mnemiopsis leidyi in het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde in kaart. We ontwikkelen een standaard-operationeel-protocol om M. Leidyi efficient te vangen, te bewaren en te identificeren. We ontrafelen de biologie, fysiologie en het dieet van M. leidyi d.m.v. kweekexperimenten, stabiele isotopen en vetzuuranalyses. Tenslotte bouwen we scenario's die de mogelijke ecologische en socio-economische impact voorspellen, voornamelijk gebaseerd op enquêtes.

Relevantie/Valorisatie
De Amerikaanse kamkwal Mnemiopsis leidyi werd voor het eerst waargenomen in Belgische wateren in 2007. Vermoedelijk raakte ze hier door lozing van ballastwater van schepen. M. leidyi heeft grote negatieve economische en ecologische schade veroorzaakt in de Zwarte Zee. De vrees voor een herhaling van dergelijk scenario maakt onderzoek naar deze soort in het Belgische deel van de Noordzee ten zeerste relevant. Dit (doctoraats)onderzoek kadert in een ruimer Interreg IVA project van de EU waarbij diverse instituten uit België, Frankrijk, UK en Nederland samenwerken om de mogelijke negatieve impact van deze invasieve soort in de 2-zeeën regio (Kanaal en Zuidelijke Noordzee) na te gaan.

Financiering
ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeën

Externe partner(s)
Institut Francais de Recherche pour l'eploition de la mer
Stichting Deltares
The Secretary of Stae for Environment, Food and Rural Affairs
UGent - Fac. Wetenschappen
Université du Littoral Côte d’Opale - Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences
AcroniemMNEMOPHD
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/14

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.