De juiste sortering

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In het onderzoeksproject ‘De Juiste Sortering’ werken machinebouwer de Boer RVS, het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en schipper Jan-Jurie van Eekelen van de WR 9 samen in een onderzoek naar een vernieuwende verwerkingslijn aan boord van garnalenvisserijschepen.


In de verwerkingslijn die momenteel wordt onderzocht sorteert de detectiebaan op basis van camerabeelden en automatische beeldherkenning de vangst in marktwaardige garnalen, te kleine garnalen en overige bijvangst. Garnalen kleiner dan 6,8 mm en bijvangst gaan zo snel mogelijk terug in zee. Marktwaardige garnalen worden verder onderverdeeld in drie marktklassen die apart aan boord worden opgeslagen.


Onderzoeksaanpak

Het onderzoeksproject bestaat uit verschillende onderdelen:


·         Het uitwisselen van de ontwikkelde kennis met relevante belanghebbenden in binnen- en buitenland.


·         Er zoeken naar de beste afstellingen, zodat de cameradetectiebaan de juiste scheiding maakt tussen maatse en ondermaatse garnalen.


·        Het onderzoeken van de nauwkeurigheid van de sortering van het innovatieve verwerkingssysteem in vergelijking met de nauwkeurigheid van de sortering in de traditionele verwerkingslijn (spoelsorteermachine en afslagzeef).


·         Het vaststellen van overleving van bijvangst bij gebruik van de innovatieve verwerkingslijn in vergelijking met de overlevingskans van bijvangst in de traditionele verwerkingslijn.


·         Het ontwikkelen van automatische herkenning van bijvangstsoorten.


Relevantie/Valorisatie

De verwachtingen van de innovatieve en co-creatieve verwerkingslijn zijn onder andere een meer nauwkeurige sortering van de vangst, een hogere overleving van de bijvangst, verbeterde arbeidsomstandigheden voor vissers en de mogelijkheid tot meer en goedkopere dataverzameling voor visserijonderzoek.


 

AcroniemNL SORTERING
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum20/05/2031/12/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Post-harvest visserijtechnologieën