De ontwikkeling en preventie van klauw- en pootproblemen bij zeugen in groepshuisvesting : interactieve effecten van gedrag, voeding en stalvloer

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Welke praktische methoden zijn het meest aangewezen om klauwproblemen en kreupelheid bij zeugen te scoren? Bestaat er een verband tussen het optreden van deze aandoeningen en de zinkstatus van de zeug? Welke samenhang bestaat er tussen het vloertype waarop zeugen gehuisvest worden, het gedrag en het effect van zinksupplementatie in de voeding, met betrekking tot klauwproblemen en kreupelheid? Klauwproblemen en kreupelheid zijn één van de voornaamste problemen in de zeugenhouderij. Verwacht wordt dat dit probleem nog zal toenemen bij drachtige zeugen als zij - tegen uiterlijk 2013 – verplicht in groep worden gehuisvest. Dit onderzoek heeft tot doel om onderbouwde aanbevelingen te formuleren om klauwproblemen en kreupelheid te verminderen bij zeugen gehuisvest in groepen.

  Onderzoeksaanpak
  We ontwikkelen en evalueren praktische methoden voor het scoren van klauwproblemen en kreupelheid in relatie tot gedrag. We brengen de zinkstatus van een aantal zeugen in kaart, gezien het belang van dit mineraal voor de klauwgezondheid. We voeren een longitudinale studie uit op een aantal praktijkbedrijven om de gevonden resultaten van de voorgaande onderdelen toe te passen op grotere schaal: we registreren de impact van het gedrag van zeugen in groepshuisvesting. In een andere longitudinale studie op het eigen praktijkbedrijf zullen we de interactie tussen zinksupplementatie, vloertype en gedrag onderzoeken.

  Relevantie/Valorisatie
  Voor andere onderzoekers, maar ook voor dierenartsen, voederfabrikanten, overheden, landbouwers, inspecteurs etc. zijn de resultaten van dit onderzoek direct bruikbaar. Men vraagt antwoorden op het optredende probleem met klauwproblemen en kreupelheid. Het onderzoek wordt breed gerapporteerd in de vakpers en in wetenschappelijke publicaties. Er zijn workshops en demonstraties gepland voor alle betrokken stakeholders binnen de varkenssector.

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Diergeneeskunde
  AcroniemZEUKREU
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1031/01/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.