De rol van regionale identiteit in gebiedspecifieke ontwikkeling en optimalisatie ervan via beleidsinstrumenten

 • Messely, Lies (Onderzoeker)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In dit onderzoek staat de eigenheid van de regio centraal. We definiëren ‘regio’ als een sociaal geconstrueerde werkelijkheid, eerder dan als een fysieke, ruimtelijk afgebakende entiteit. Welke zijn de diverse types regionale actoren en wat zijn hun onderlinge relaties? Wat zijn de ruimtelijke, institutionele en symbolische aspecten van een regio, de onderlinge interactie tussen deze aspecten en het resulterende regiovormingsproces? Hoe wordt een streekidentiteit gevormd, en hoe is die streekidentiteit en/of andere regiospecifieke troeven inzetbaar in plattelandsontwikkeling? Het finaal doel is dat we de processen van regionale ontwikkeling en hun specifieke context begrijpen om ze vervolgens ook te kunnen sturen.

  Onderzoeksaanpak
  Het onderzoek omvat een literatuurstudie naar de concepten regio, regionale identiteit, regiovorming en plattelandsontwikkeling. Via case study onderzoek gaan we na in welke mate deze concepten relevant zijn voor de Vlaamse context. Hiervoor worden kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals observaties, diepte-interviews en focusgroepen ingezet. Voor de studie van de verschillende aspecten van regionale identiteit wordt ook gebruik gemaakt van een online enquête.

  Relevantie/Valorisatie
  De regio wordt beschouwd als de resultante van dynamische sociale relaties, machtsverhoudingen en identiteiten die door verschillende actoren worden toegekend. De belangrijkste conclusies van het onderzoek worden telkens teruggegeven aan de respondenten die meewerkten aan het onderzoek. De resultaten zijn de basis voor beleidsaanbevelingen en worden op verschillende symposia en/of infomomenten, via wetenschappelijke en vulgariserende publicaties naar buiten gebracht.
  AcroniemREGID
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/081/01/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.