De tweede Coördinatie en Ondersteunende Actie voor de JPI Healthy Diet for a Healthy Life

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader
Joint Programming is een proces waarbij deelnemende lidstaten (MS) zich vrijwillig engageren in het definiëren, ontwikkelen en implementeren van een gemeenschappelijke Strategische Onderzoeksagenda die gebaseerd is op een gemeenschappelijke visie over grote maatschappelijke uitdagingen, die niet door één individueel EU land alleen kunnen aangepakt worden. Het Joint Programming Initiative 'a Healthy Diet for a Healthy Life' (JPI HDHL) is een Europees netwerkinitiatief tussen 20 EU-landen, 3 geassocieerde EU-landen en 3 derde landen buiten de EU. Het focust op gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en netwerking in verband met de invloed van voeding op de volksgezondheid. Het doel van dit tweede CSA 2.0 project is ondersteuning te bieden bij de verdere implementatie van het JPI HDHL-initiatief en het creëren van een duurzame samenwerking van lidstaten, de EC en gerelateerde internationale organisaties.

Onderzoeksaanpak
Deze CSA 2.0 richt zich op meer gestroomlijnd Europees onderzoek, op beïnvloeding van het onderzoeks- en innovatiebeleid en van de onderzoeksprogramma’s in de individuele staten. Andere belangrijke objectieven zijn het ontwikkelen van een duurzame ondersteuning voor deze JPI, verhoogde samenwerking met belangrijke stakeholders en onderzoek naar de impact van deze JPI op voeding en gezondheid in de individuele MS.  Een belangrijke taak voor ILVO is het stimuleren van de netwerking tussen de belangrijke stakeholders door het uitbouwen van een stakeholders forum. Heel belangrijk hierbij is het contact met industriële partners. Daarbij onderzoeken we de noden en flessenhalzen voor samenwerking tussen academici en industrie. ILVO is ook betrokken bij de externe communicatietaken: het updaten en herwerken van de communicatiestrategie, web communicatieplatform, social media management, communicatiemateriaal en internationale conferenties.

Relevantie/Valorisatie

JPI HDHL heeft een sterke betrokkenheid verworven van een groot aantal ledenlanden, zowel binnen als buiten Europa, waaronder België. Het heeft de Europese coördinatie van onderzoeksinvesteringen op vlak van voeding en gezondheid aanzienlijk bevorderd. Het netwerk heeft sedert de opstart reeds meer dan 85 miljoen euro bijeengebracht en 15 gezamenlijke onderzoeks- en kennisplatformacties gelanceerd waarbij 50 projecten werden gefinancierd.  JPI HDHL richt zich verder op de impact van de projecten en op het raakvlak tussen wetenschap en beleid. Eén van de belangrijkste financieringsactiviteiten vb. was de knowledge hub (meer dan 300 wetenschappers uit 13 landen) ivm determinanten van diëten en lichaamsbeweging die resulteerde in meer dan 35 publicaties en praktische resultaten. Op aanbeveling van dit platform werd hierop verder gewerkt door te investeren in een netwerk voor beleidsevaluatie dat de impact van het beleid inzake voeding, lichaamsbeweging en sedentair gedrag evalueert.  De grootste verdienste van ILVO zit in de ondersteuning en motivatie van de stakeholders adviesgroep waardoor die niet alleen actiever werd maar ook meer impact heeft in het JPI HDHL netwerk.   JPI HDHL wil in het vervolgtraject ook verder bijdragen aan de transitie van het voedselsysteem want gezonde en duurzame voeding gaan hand in hand.


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemCSA2.0JPIHDHL
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/1630/06/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.