De tweede Coördinatie en Ondersteunende Actie voor de JPI Healthy Diet for a Healthy Life

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Joint Programming is een proces waarbij deelnemende lidstaten (MS) zich vrijwillig engageren in het definiëren, ontwikkelen en implementeren van een gemeenschappelijke Strategische Onderzoeksagenda die gebaseerd is op een gemeenschappelijke visie over grote maatschappelijke uitdagingen, die niet door één individueel EU land alleen kunnen aangepakt worden. Het Joint Programming Initiative 'a Healthy Diet for a Healthy Life' (JPI HDHL) is een Europees netwerkinitiatief tussen 20 EU-landen, 3 geassocieerde EU-landen en 3 derde landen buiten de EU. Het focust op gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en netwerking in verband met de invloed van voeding op de volksgezondheid. Het doel van dit tweede CSA 2.0 project is ondersteuning te bieden bij de verdere implementatie van het JPI HDHL-initiatief en het creëren van een duurzame samenwerking van lidstaten, de EC en gerelateerde internationale organisaties.

Onderzoeksaanpak
Deze CSA 2.0 richt zich op meer gestroomlijnd Europees onderzoek, op beïnvloeding van het onderzoeks- en innovatiebeleid en van de onderzoeksprogramma’s in de individuele staten. Andere belangrijke objectieven zijn het ontwikkelen van een duurzame ondersteuning voor deze JPI, verhoogde samenwerking met belangrijke stakeholders en onderzoek naar de impact van deze JPI op voeding en gezondheid in de individuele MS.  Een belangrijke taak voor ILVO is het stimuleren van de netwerking tussen de belangrijke stakeholders door het uitbouwen van een stakeholders forum. Heel belangrijk hierbij is het contact met industriële partners. Daarbij onderzoeken we de noden en flessenhalzen voor samenwerking tussen academici en industrie. ILVO is ook betrokken bij de externe communicatietaken: het updaten en herwerken van de communicatiestrategie, web communicatieplatform, social media management, communicatiemateriaal en internationale conferenties.

Relevantie/Valorisatie
Volksgezondheid is voor veel Europese landen erg belangrijk, het onderhouden en verbeteren ervan vergt veel  financiële middelen. Daarom is kennis over de mogelijke invloed van voeding op de gezondheid maatschappelijk erg interessant. Door de ondersteuning van deze tweede CSA verhoogt de zichtbaarheid van het JPI HDHL initiatief en de impact ervan in de verschillende deelnemende staten. Wij streven ernaar om de Europese visie in het (toekomstig) wetenschappelijk onderzoek en de onderzoeksprogramma’s overal te laten opnemen. We verwachten ook dat onderzoeksresultaten in het kader van innovatie doorstromen naar de industrie en het beleid.

Financiering
EU H2020
AcroniemCSA2.0JPIHDHL
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/02/1631/01/21