De uitbouw van een pilootfabriek ter ondersteuning van innovatie in de Vlaamse agro-food industrie

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader
Het project beoogt het toepassingsgebied van de bestaande ILVO-T&V pilootinfrastructuur uit te breiden, zodat de expertise nog breder kan ingezet worden binnen de Vlaamse Agro-Food industrie met nadruk op KMO's. Parallel aan deze verbreding actualiseren we tevens de bestaande, hoofdzakelijk op zuivel gerichte infrastructuur. Dit maakt dat de Vlaamse bedrijven bij de ontwikkeling van nieuwe productiemethoden of bij hun productontwikkeling toegang hebben tot competitieve, vooruitstrevende en performante technologieën op pilootschaal. Het breder bekend maken van de mogelijkheden van de vernieuwde Food Pilot is ook een doelstelling van dit project.

Onderzoeksaanpak
Via een bevraging van de voedingsindustrie inventariseren we de behoeften aan technologieën op pilootschaal. We stellen een prioriteitenlijst op van noodzakelijk op te bouwen expertise en infrastructuur. Op basis van het advies van een begeleidingscommissie, waarin alle sectoren van de voedingssector zijn vertegenwoordigd, wordt beslist in welke infrastructuur en expertise  wordt geïnvesteerd. We gaan na aan welke technologische voorwaarden de toestellen dienen te voldoen om representatief te zijn voor wat actueel toegepast wordt in de voedingsindustrie. Eens de toestellen aangekocht zijn worden de operatoren in de Food Pilot getraind om de toestellen te bedienen. Simultaan wordt via projecten zoals o.a. doctoraten en Flanders' FOOD projecten wetenschappelijke expertise opgebouwd rond de mogelijkheden van de verschillende toestellen. Op die manier kan de klant van de Food Pilot op een efficiënte manier gebruik maken van de pilootinfrastructuur.

Relevantie/Valorisatie
Door de intensieve samenwerking met Flanders' FOOD zal het project leiden tot een betere integratie van de pilootapparatuur binnen het voedingsonderzoek en tot een bredere toepassing naar de voedingsbedrijven. De voedingssector kampt nu reeds met een duidelijk tekort aan laag en midden opgeleide mensen met hands-on vaardigheden, inzicht in de processen van de voedingsindustrie en het werken in een HACCP omgeving. Het is dan ook van het grootste belang om de Food Pilot beter kenbaar te maken bij het grote publiek en te zorgen voor aangepaste opleidingen.
AcroniemFOODPILOT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/09 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.