Democratie en geïntegreerde rurale ontwikkeling : de casus LEADER

 • Zago, Romina (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Dessein, Joost (Voormalig Projectbegeleider)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek evalueert hoe en in welke mate LEADER beschouwd kan worden als een plaatsspecifieke benadering voor regionale ontwikkeling, volgens de principes van participatieve democratie.  De studie vormt één element in de opmaak van de volgende Europese programmaperiode 2014-2020, dat het pad uitstippelt voor de Europa 2020-objectieven voor een inclusieve, duurzame groei. De uitdaging is dubbel. Enerzijds wenst Europa meer participatieve democratie, inclusief de betrokkenheid van de burger. Anderzijds moet de territoriale cohesie worden verzekerd, door plaatsspecifieke en bottom-up benaderingen.

  Onderzoeksaanpak
  We voeren in drie verschillende gebieden een comparatieve case studie uit: Toscanië (Italië), Vlaanderen (België) en Tampere (Finland). Het specifieke element dat wordt vergeleken is de mate van realisatie en het zichtbaar succes van maatregel 321 gedurende de programmaperiode 2007-2013. Maatregel 321 streeft naar een verbetering van de leefomstandigheden en het welzijn van de bewoners van rurale gebieden, en naar een toenemende aantrekkelijkheid van deze gebieden doordat er meer en betere diensten worden aangeboden.

  Relevantie/Valorisatie
  De regiospecifieke context van de cases laat toe na te gaan of en hoe de zogenaamde Locale Actie Groepen (een tool binnen LEADER)  hebben bijgedragen tot participatieve democratie en plaatsspecifieke ontwikkeling.  Op basis van de geleerde lessen uit de afgebakende studieperiode formuleren we praktische aanbevelingen voor een nieuwe benadering van Community-led Local Development (CLLD) in de volgende programmaperiode.
  AcroniemDEMOLEAD
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/06/131/06/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.