Demonstratie van circulaire biogebaseerde bemesting en implementatie van geoptimaliseerde bemestingstrategieën en waarde ketens in plattelandsgemeenschappen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Kunnen we betekenisvolle stappen zetten richting het sluiten van nutriëntencycli, door biogebaseerde technieken toe te passen op groente- en fruitafval voor de productie van meststoffen en bodemverbeteraars? Het project RUSTICA focust bij deze onderzoeksvraag op zes technologieën: carbonzuurplatform, microbiële biomassaproductie, elektrodialyse, insectenteelt, biocharproductie en compostering. Vier regio’s in de Europese Unie zijn betrokken, en ook één regio in Zuid-Amerika.


Onderzoeksaanpak

Via een transdisciplinaire multi-actor aanpak worden enerzijds de technologieën op punt gesteld, anderzijds wordt gezocht naar marktoplossingen voor een succesvolle implementatie van de technologieën. Hierbij worden verschillende niet-technische aspecten beschouwd, zoals het juridische kader, de verwachte marktontwikkelingen en gepaste verdienmodellen, dit in de verschillende regio's.


Relevantie/Valorisatie

De implementatie van de beschouwde technologieën en van de bijhorende waardeketens en verdienmodellen moet helpen om tegen 2040 vijf tot tien procent van het huidige gebruik van minerale meststoffen te vervangen door circulaire bio-meststoffen op regionaal niveau. 

AcroniemRUSTICA
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.