Demonstratie van circulaire biogebaseerde bemesting en implementatie van geoptimaliseerde bemestingstrategieën en waarde ketens in plattelandsgemeenschappen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

RUSTICA beoogt het sluiten van nutriëntencycli door validatie, demonstratie en implementatie van biogebaseerde technieken voor de productie van meststoffen en bodemverbeteraars op basis van groente- en fruitafval. Zes technologieën (carbonzuurplatform, microbiële biomassaproductie, elektrodialyse, insectenteelt, biocharproductie en compostering) worden beschouwd voor de terugwinning van nutriënten uit afvalstromen van groenten en fruit, en dit in 4 regio’s in de Europese Unie en 1 regio in Zuid-Amerika.


Onderzoeksaanpak

Via een transdisciplinaire multi-actor aanpak worden enerzijds de technologieën op punt gesteld, anderzijds wordt gezocht naar marktoplossingen voor een succesvolle implementatie van de technologieën. Hierbij worden verschillende niet-technische aspecten beschouwd, zoals het juridische kader, verwachte marktontwikkelingen en gepaste verdienmodellen, dit in de verschillende regio's.


Relevantie/Valorisatie

De implementatie van de beschouwde technologieën, bijhorende waardeketens en verdienmodellen, moet bijdragen om tegen 2040 5 tot 10% van het huidige gebruik van minerale meststoffen te vervangen door circulaire bio-meststoffen op regionaal niveau. 

AcroniemRUSTICA
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24