Demonstratie van intelligente beslissingsondersteuning voor pandemische crisis voorspelling en management binnen en over de Europese grenzen

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Het Horizon2020 onderzoeksproject STAMINA kadert in de Europese bekommernis rond volksgezondheid. Het focust op het fenomeen pandemieën. Doel is om tools te ontwikkelen die het (crisis)beleid rond een uitbrekende pandemie kunnen ondersteunen. De technische tools zijn zowel bruikbaar bij predictie als bij het management van pandemieën, en dit op verschillende niveau’s: nationaal, regionaal, binnen en buiten de EU-grenzen. STAMINA is bedoeld om bruikbaar te zijn voor de (potentieel) pandemische pathogenen influenza, covid-19 en West Nijl virus, en ook op voedselpathogenen zoals antibioticaresistente E. coli (ESBL). Het project verenigt 37 internationale onderzoekspartners, die de tools samen opstellen en testen.  


Onderzoeksaanpak

De toolsets die wij in heel STAMINA ontwikkelen hebben 4 afzonderlijke toepassingsvelden: (i) we mikken op ‘real time web and social media analytics’ die het maatschappelijk vertrouwen en de mogelijke uitbraken kunnen monitoren, (ii) we bouwen voorspellende modellen (predictive modelling) van de pandemische uitbraak en van de de impact, die verbonden worden met beslissingstools rond het optimaal implementeren van beperkingsstrategieën, (iii) we creëren een vroeg waarschuwingssysteem en een ‘scenario generation tool’ voor trainingsdoeleinden en (iv) we ontwikkelen draagbare ‘point-of-care’ testtoestellen en ‘smart wearables’ voor de eerstelijns screening. ILVO staat in voor het (technisch) testen en valoriseren van ‘point-of-care’ tests (PCR en CRISPR-CAS technologie) voor snelle ‘on-site’ detectie van opkomende ziektes.


Relevantie/Valorisatie

Het management van pandemie-crisissen blijft een uitdaging, door de betrokkenheid van vele actoren, door de verschillende legale, administratieve, professionele en politieke culturen en door het gebrek aan structuren voor een goed grensoverschrijdende crisismanagement. De onderzoekers verwachten dat de intelligente STAMINA toolsets een op bewijs gebaseerde beslissingsondersteuning gaat bieden aan autoriteiten en uitvoerders op nationaal en regionaal niveau. Wie betrokken is bij het crisismanagement van een pandemie kan met de toolsets reageren op het “bekende-onbekende”. Een toolset wordt vergezeld van heldere richtlijnen over effectieve implementatie van risico communicatie. Er is ook info over best practices in organisatieoverkoepelende paraatheid en respons.  Met andere woorden, de toolsets bevorderen de bewustmaking, het toezicht en de opsporing van Europese pandemiëen in de toekomst. 

AcroniemSTAMINA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/2028/02/23

Vlaamse Disciplinelijst

  • Klinische microbiologie
  • Epidemiologie
  • Sensoren, biosensoren en slimme sensoren niet elders geclassificeerd

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.