Detectie, belang en preventie van kreupelheid bij zeugen in groepshuisvesting

 • Pluym, Liesbet (Voormalig Onderzoeker)
 • Van Nuffel, Annelies (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek wil een objectieve methode ontwikkelen (op beeldanalyse en krachtverdeling gebaseerd) om vroegtijdig kreupelheid van zeugen te ontdekken. De impact en de risicofactoren van de aandoening worden eveneens bestudeerd. Het onderzoek houdt rechtstreeks verband met de verbetering van het dierenwelzijn van zeugen. Uit vroeger onderzoek is reeds bekend dat kreupelheid en klauwproblemen frequenter voorkomen bij zeugen in groepshuisvesting dan bij zeugen die individueel gehuisvest worden. Er wordt een toename van dit probleem verwacht door de verplichte groepshuisvesting voor drachtige zeugen vanaf 1 januari 2013. Controle op en preventie van de aandoening dringt zich op. Grondige kennis van de risicofactoren is onontbeerlijk. ILVO wil een valabele aanvullende methodiek voor detectie ontwikkelen, bovenop de  visuele detectie die nu in de praktijk gangbaar is maar die beperkingen heeft.

  Onderzoeksaanpak
  Het onderzoek telt vier delen: (1) We ontwikkelen een toestel voor vroegtijdige en objectieve detectie van kreupelheid bij zeugen. Er zijn twee hoofdtechnieken voor deze detectie. Enerzijds krachtplaatanalyse om de gewichtsverdeling over de vier ledematen te beoordelen. Anderzijds beeldanalyse om op een objectieve manier de stand van de ledematen in kaart te brengen. (2) We beoordelen de economische impact van kreupelheid op de reproductieresultaten van een zeug en dit over het verloop van een volledige reproductiecyclus. (3) We sporen bedrijfsgebonden risicofactoren op voor de ontwikkeling van mankheid rond de periode van het groeperen van zeugen. Dat vormt de basis voor preventieve maatregelen. (4) Tot slot gaan we het verband na tussen de stand van de ledematen van een zeug en het risico op de latere ontwikkeling van kreupelheid.

  Relevantie/Valorisatie
  Een vroegtijdige detectie van kreupelheid laat een snelle aanpak van het probleem toe en beperkt zo onnodig lijden voor het dier evenals financiële verliezen voor de veehouder. Een betere kennis omtrent de bedrijfsgebonden risicofactoren schept de mogelijk om met deze factoren reeds rekening te houden bij de omschakeling naar groepshuisvesting om op die manier beenwerkprobemen al zoveel mogelijk te vermijden. Een meer objectieve meting van de stand van de ledematen van een zeug en vooral de mogelijke link tussen een bepaalde stand en het risico op de ontwikkeling van kreupelheid kan waardevolle informatie bieden voor de selectie van toekomstige fokzeugen.  

  Financiering
  IWT - Instituut voor de aanmoediging door wetenschap en technologie in Vlaanderen

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Diergeneeskunde
  AcroniemZK
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.