Detectie, bestrijdingsmaatregelen en impactstudie voor Epitrix in België

 • Ebrahimi, Negin (Onderzoeker)
 • Maes, Martine (Voormalig Projectbegeleider)
 • Casteels, Hans (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  In het project DEPITRIM focussen de onderzoekers op de aardvlooiensoort Epitrix, eigenlijk zeer kleine kevertjes, die de aardappelteelt zouden kunnen bedreigen als nieuwe plaagsoort. In de periode 2015-2016 is in ons land al een uitgebreide monitoring opgezet om de aanwezigheid (hun voorkomen, hun waardplantenreeks) van de verschillende Epitrix soorten en aanverwante aardvlooien in kaart te brengen, met speciale aandacht voor de uitheemse Epitrix soorten. Door import van primeuraardappelen uit Portugal en Spanje is er immers kans op insleep van Epitrix cucumeris en Epitrix papa. Beide kevertjes, oorspronkelijk uit Amerika afkomstig, zijn recent in Zuid-Europa vastgesteld. De larven van deze uitheemse aardvlosoorten vreten oppervlakkige gangen in de schil van aardappelknollen met kwaliteitsverlies tot gevolg. Er is weinig gekend over de kans op insleep via aanhangende grond op primeuraardappelen en over het voorkomen van de inheemse soorten, hun levenscyclus en beheersingsmaatregelen. Bovendien verloopt de identificatie tot op soortniveau van deze zeer kleine kevertjes moeilijk. Ook daarop mikt dit project.  

  Onderzoeksaanpak
  Volgende onderzoekaspecten komen aan bod: (1) uitwerken van morfologische en/of moleculaire diagnostische testen voor de uitheemse en inheemse Epitrix soorten en aanverwante aardvlosoorten, (2) in kaart brengen van de huidige verspreiding van (inheemse) Epitrix soorten en verwante aardvlosoorten, (3) wetenschappelijke studie van de biologie van de in België voorkomende Epitrix soorten, (4) evaluatie van de kans op insleep en vestiging van Epitrix soorten die in België niet voorkomen en (5) aanbevelingen formuleren voor beheersingsmaatregelen en controlestrategieën voor plantschadelijke Epitrix soorten.

  Relevantie/Valorisatie
  Op het einde van dit project zijn deze resultaten geboekt: Visuele controles bij aardappelimporteurs tonen aan dat er een laag risico is op insleep uit besmette gebieden in Portugal en Spanje. Waakzaamheid is dus nodig om insleep en vestiging van uitheemse Epitrix soorten te voorkomen. In het kader hiervan zijn introductie- en vestigings-risicokaarten gemaakt. De intensieve monitoring in het veld heeft aangetoond dat er 2 inheemse Epitrix soorten voorkomen, nl. Epitrix pubescens en Epitrix atropae, maar noch de ene noch de andere soort is in aardappelvelden vastgesteld. Er zijn beslissingsdocumenten opgesteld om aanbevelingen te doen naar de aardappelhandelaars en het FAVV voor de aanpak van uitheemse Epitrix soorten na vaststelling. Deze documenten bevatten informatie over de levenscyclus, de insleepmogelijkheden, de morfologische identificatie van de verschillende Epitrix soorten en de lookalikes, de schadebeelden en de controlemaatregelen.  
  AcroniemFOD-DEPITRIM
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.