Detection and quantification of allergens in foods and minimum eliciting doses in food allergic individuals

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Veertien voedingsingrediënten die de mogelijkheid hebben om allergische reacties uit te lokken moeten ingevolge Europese wetgeving verplicht vermeld worden op de verpakking van voedingsmiddelen. Zo wil de Europese Commissie de consument maximaal beschermen. Een aantal tekortkomingen met betrekking tot de detectie van het allergeen (impact van food processing, variabiliteit en inacuraatheid van bestaande methodes, gebrek aan standaarden, …) en het gebrek aan onderbouwde drempelwaarden bemoeilijken het operationeel beleid van zowel de overheid als voedingsproducenten. Dit project streeft ernaar om een referentiemethode voor de detectie en kwantificatie van allergenen te ontwikkelen en wetenschappelijk onderbouwde data te genereren voor het vaststellen van de drempelwaarden.

Onderzoeksaanpak
In de Food Pilot in ILVO produceren we verschillende voedingsproducten met verschillende gehalten aan diverse allergenen.  We gebruiken deze, en ook andere, reeds beschikbare materialen, om een kwantitatieve LC-MS/MS methode te ontwikkelen en te valideren. Voor de ontwikkeling van deze methode vertrekken we van de kennis en ervaring die de verschillende partners hebben met betrekking tot de bepaling van voedingsallergenen met LC-MS/MS. Voor het tweede objectief van het project zullen data met betrekking tot "oral food challenges" uit diverse voorgaande projecten samengebracht worden in een publiek toegangkelijke databank. Hieruit kunnen we dan drempelwaarden afleiden. Verder stellen we consensus protocols op die datacollectie in de toekomst moeten uniformiseren.

Relevantie/Valorisatie
Het Europees voedselagentschap (EFSA) krijgt alle resultaten van het project (LC-MS/MS methode, consens protocols, databank oral food chalange test) overgemaakt. Wij plannen verdere verspreiding van de nieuwe analytische strategie door publicatie in peer-reviewed tijdschriften, via klinische en industriële stakeholders.
AcroniemEFSAALLERGEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/03/1828/02/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie niet elders geclassificeerd
  • Analytische scheidings- en detectietechnieken
  • Landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen niet elders geclassificeerd
  • Voedseltechnologie
  • Analytische spectrometrie
  • Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen