Development of novel breeding technology for improved root system, drought tolerance and sustainable plant productions

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Door de klimaatswijziging krijgen we steeds meer te maken met periodes van droogte, een watertekort steeds vroeger in de zomer en hevigere neerslag in het najaar en de winter. Deze langere periodes van droogte zullen aanleiding geven tot aanzienlijke opbrengstverliezen. Daarnaast staat het gebruik van chemische plantengroeiregulatoren onder druk door hun mogelijks schadelijke effecten op mens en milieu.


In dit project willen we parallel inspelen op deze 2 topics door de ontwikkeling van een nieuwe duurzame veredelingstechnologie die de focus legt op de wortels, gebruik makend van rhizogene bacteriën.


Onderzoeksaanpak

Natuurlijke stammen van Rhizobium rhizogenes  bevatten een uniek Ri plasmide (met o.a. de rol genen) dat hen toelaat de T-DNA genen die op dit plasmide liggen te transfereren en in te bouwen in het plantengenoom. Het resultaat is extreme wortelvorming (hairy roots). Wanneer deze wortels op hun beurt regenereren tot een plant verkrijgt men Ri-planten. De aanwezigheid van de Ri-genen in deze planten geven een typisch fenotype met een meer uitgesproken wortelstelsel en een compactere groei, naast ook wijzigingen in bloei- en bladmorfologie. Deze Ri planten zijn 'pre-breeding' materiaal en kunnen resulteren in commerciële cultivars met een sterker wortelsysteem en aan alle specifieke kwaliteitskenmerken voldoen.


Relevantie/Valorisatie

Deze nieuwe veredelingstechnologie zal de landbouw en tuinbouw weerbaarder maken tegen droogtestress en zet in op een duurzamere productie met minder plantengroeiregulatoren.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Leibniz Universität Hannover (LUH)
Nicolaus Copernicus University (NCU)
University of Agricultural Science and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (UASVMCN)
AcroniemROOTSPLUS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/2131/03/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.