Diervriendelijkheid vermarkten als productattribuut van melk

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  De doelstelling van het project is om de mogelijkheden en moeilijkheden te identificeren om dierenwelzijn op te nemen in marktstrategieën bij het vermarkten van diervriendelijk geproduceerde melk, en dit op een succesvolle doch wetenschappelijk gefundeerde manier.

  Onderzoeksaanpak
  We passen het Welfare Quality® (WQ) protocol op melkveebedrijven toe om de variatie tussen bedrijven te kennen en ook de inspanningen die nodig zijn om een hoger niveau van dierenwelzijn te bereiken. We linken welzijnsscores met data over huisvesting, bedrijfsvoering, en gegevens uit bestaande databanken, om kandidaatmerkers te selecteren van bedrijven met verhoogd risico op welzijnsproblemen. We bepalen de beste en economisch meest haalbare frequentie en methode van dierenwelzijnsevaluaties. We gaan na hoe we m.b.v. geschikte marketingstrategieën de consument kunnen motiveren om een meerprijs te bepalen voor diervriendelijke melk. We onderzoeken in welke mate de melkveehouder bereid is om verbeterstrategieën te implementeren om tot een meer diervriendelijke maar toch rendabele melkproductie te komen.  Via een participatief proces krijgen we zicht op de percepties van stakeholders omtrent alle bovengenoemde punten.

  Relevantie/Valorisatie
  Voor de burger is dierenwelzijn een inherent en belangrijk aspect van kwaliteitsvolle voeding. De toegenomen maatschappelijke vraag naar meer dierenwelzijn wordt vooral beantwoord door wettelijke minimumnormen voor huisvesting en management. In dit project pogen we aan deze maatschappelijke vraag tegemoet te komen door private initiatieven vanuit de sector zelf, initiatieven gericht op een meerwaarde door rechtstreeks in te spelen op de behoeftes van de consument en gestoeld op wetenschappelijk gefundeerde methodes om dierenwelzijn te monitoren. Een in de praktijk bruikbare methode om welzijn te meten moet enerzijds correct zijn maar anderzijds ook snel, goedkoop, transparant en informatief. De extra kosten voor het op grote schaal toepassen van dierenwelzijnsmetingen en voor meer diervriendelijke productieprocessen proberen we terug te winnen door  m.b.v. geschikte marketingstrategieën de consument te motiveren om er een meerprijsvoor te bepalen.

  Externe partner(s)
  UGent
  AcroniemMELKWEL
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1230/09/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • ISAE 2016

   Sophie de Graaf (Deelname met Poster)

   12-jul.-201616-jul.-2016

   Activiteit: Deelnemen aan een evenement of er een organiserenOrganisatie en deelname aan een congres