Digislim boeren

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Land- en tuinbouwers in Vlaanderen voelen zich door de veranderende tijd geduwd naar meer vraaggedreven productie, samenwerking in de keten en een andere manier om hun producten te vermarkten, kortom andere verdienmodellen met een andere diversificatie en andere skills. Digitalisatie en een efficiënte werking van datastromen bieden een grote stap vooruit, net zoals datadeelplatformen zoals DjustConnect. Zij zorgen ervoor dat de landbouwer binnen die meer geconnecteerde productieketen het overzicht en het eigenaarschap over zijn/haar data kan bewaren. Maar bij veel digitale oplossingen blijkt de primaire producent (de landbouwer) vaak onvoldoende aan bod te komen. Dat is nog meer het geval als het over vrouwen en jonge boeren gaat. 


Onderzoeksaanpak

We brengen actieve landbouwers, landbouwers van morgen en studenten van IT-richtingen samen. We omkaderen hen met experten en docenten en geven hen toegang tot beschikbare data, zodat ze samen nieuwe, datagedreven oplossingen kunnen uittekenen en realiseren rond de topics klimaat, water, veerkracht en innovatief ondernemerschap. Deze trajecten rondom een hackaton leveren digitale tools op die veel dichter bij de denkwereld en uitdagingen van de landbouwers staan.  


Relevantie/Valorisatie

Landbouwers, en zeker vrouwen en jonge boeren, zitten in dit project mee aan de (digitale) tekentafel, zij zijn erbij om een visie te ontwikkelen op hoe een innovatieve, duurzame landbouwtoekomst eruit kan zien. Minstens twee uitgedachte digitale toepassingen worden daadwerkelijk ontwikkeld. Wij verwachten dat dit projecten ook een frisser imago geeft aan de sector. De deelnemers tonen dat hun sector de innovatie-uitdaging echt aangaat.


Externe partner(s)
Ferm voor Agravrouwen
Odisee
AcroniemDIGISLIM BOEREN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2231/03/25

Vlaamse Disciplinelijst

  • Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen niet elders geclassificeerd

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.