Digital Tools to help Agroforestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals: linking field and cloud

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Een geslaagde uitrol van agroforestry is sterk afhankelijk van de context. Verschillende zaken belemmeren de grootschalige toepassing, zoals gebrek aan een sluitend regelgevend kader. Daarnaast ontbreken er tools om de economische, ecologische en sociale troeven van agroforestry op een betrouwbare manier te beoordelen, en om die inzichten te benutten voor een slim ontwerp en optimaal beheer van agroforestry systemen. Ook tools om de impact van beleidsmaatregelen te monitoren en bij te sturen zijn nog grotendeels onbestaande. Dat hiaat aanpakken, kan agroforestry een sterke boost geven.


Onderzoeksaanpak

In DigitAF wordt de expertise van deskundigen uit heel Europa gebundeld om deze knelpunten weg te werken en de uitrol van agroforestry in de praktijk te versnellen. De rode draad doorheen het project is om bestaande en nieuwe beslissingsondersteunende instrumenten en modellen beter te ontsluiten. De tools worden bewust opensource gemaakt, gebruiksvriendelijk én relevant voor de praktijk. De partners van het consortium onderhouden de DigitAF-tools ook na afloop van het project als open source waar volledig herbruikbare code en gegevens de norm zijn.


Relevantie/Valorisatie

Om de praktijkrelevantie te garanderen, gaan in zes Europese landen lerende netwerken van agroforestry landbouwers en andere betrokkenen van start. Zij brengen de lokale behoeften, kennishiaten en het gebrek aan tools in kaart. Het bestaande Agroforestry Vlaanderen netwerk van thematische actieclusters, stemt hierbij regelmatig af met het Nederlandse Living Lab.


Specifiek voor de landbouwers en hun adviseurs zal DigitAF instrumenten aanreiken die hen helpen bij het optimale ontwerp en beheer van agroforestrysystemen op veld- en boerderijschaal. Daarbij worden ook tools ontwikkeld om de economische, ecologische en sociale prestaties en voordelen van agroforestry te beoordelen, te kwantificeren en valoriseren. Tot slot zet DigitAF in op het informeren en ondersteunen van regionale, nationale en Europese beleidsactoren, zodat zij een efficiënter, stimulerend beleid kunnen voeren. 


Financiering
EU Horizon2020

Externe partner(s)
ACTA- Association de Coordination Technique Agricole
Agroforestry Sverige (AfS)
Agroscope Rechenholz
CIRAD - La Recherche Agronomique pour le Développement
Cranfield University
CZU
DeFAF
EFI
Erdyn
EURAF
European Landowners Organization
GRAB
Hellenic Agroforestry Network
ICRAF
Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S
INRAE Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alementation et l'environnement
ITEIPMAI
La Coop Carbonne
Latvijas Meza Ipasnieku Biedriba (LFOA)
Louis Bolk Instituut
Magyar Permakultura Egyesület (MPE)
MVARC
Regen Farmer Aps
reNATURE
Savanna Institute
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Santa Anna (SSSA)
Sinergise
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
Universidad de Extremadura
Veneto
Vukoz
AcroniemDIGITAF
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/07/2230/06/26

Vlaamse Disciplinelijst

  • Duurzame landbouw
  • Gewaswetenschappen
  • Ecosysteemdiensten
  • Koolstofsequestratie wetenschappen
  • Bosbouw en boslandbouw

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.