Digitale tools voor landbouwadviseurs

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De EU en nationale/regionale beleidsmakers leggen sterk de nadruk op digitalisering. Ook de digitale innovatie in de landbouwsector hoort gelijke tred te houden die in andere sectoren, en de voordelen van digitalisering komen idealiter beschikbaar voor de bredere landbouwgemeenschap. Het gevaar bestaat echter dat toekomstige innovaties op het gebied van digitalisering hier en daar beperkt uitgerold raken en/of dat de verschillen tussen regio's en tussen landbouwbedrijven onderling vergroten. Om deze evolutie tegen te gaan focust het project FAIRshare op de bijzondere rol van de landbouwadviseurs, als centrale speler in het kennislandschap voor landbouwers. Het project wil hen mobiliseren om digitale tools en diensten zelf in handen te nemen.


Onderzoeksaanpak

FAIRshare heeft twee hoofdonderdelen. Ten eerste wordt een online inventaris ontwikkeld van de digitale instrumenten en diensten die internationaal (kunnen) worden gebruikt. Deze inventaris is toegankelijk via een intuïtief navigeerbare online interface, die samen met eindgebruikers is ontworpen. Ten tweede worden ongeveer 30 "User Cases" opgezet, volgens een "living lab"-benadering, die adviseurs uit de hele EU in staat stellen gebruik te maken van de online inventaris en, in een reeks workshops, digitale instrumenten uit te wisselen, samen aan te passen, samen te ontwerpen en toe te passen.


Relevantie/Valorisatie

Actieve participatie van de landbouwadviseurs doorheen Europa is een sleutelwoord binnen FAIRshare. De adviseurs worden intensief betrokken. Fairshare geeft hen meer zeggenschap en eigenaarschap over de tools die ontwikkeld zijn en worden. De onderzoekers verwachten dat er op die manier een levendige community van adviseurs ontstaat rond digitale tools, waar expertise, ervaringen en uiteraard de tools zelf kunnen gedeeld worden. 

AcroniemFAIRSHARE
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/11/1831/10/23