Digitale tools voor landbouwadviseurs

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De EU en de nationale/regionale beleidsmakers leggen sterk de nadruk op digitalisering. De digitale innovatie in de landbouwsector hoort gelijke tred te houden met die in andere sectoren. De voordelen van digitalisering komen idealiter beschikbaar voor de bredere landbouwgemeenschap, aldus de genoemde beleidsniveau's. Een gevaar is echter dat toekomstige innovaties op het gebied van digitalisering maar beperkt uitgerold raken en/of dat de verschillen tussen regio's en tussen landbouwbedrijven vergroten. Om dit risico te counteren focust FAIRshare op de rol van de landbouwadviseurs, als centrale speler in het kennislandschap voor landbouwers. Het project wil hen mobiliseren om digitale tools en diensten zelf in handen te nemen.


Onderzoeksaanpak

FAIRshare heeft twee grote doelen. Ten eerste wordt een online inventaris ontwikkeld van de digitale instrumenten en diensten die internationaal (kunnen) worden gebruikt. Deze inventaris is toegankelijk via een intuïtief navigeerbare online interface, die samen met eindgebruikers is ontworpen. Ten tweede worden ongeveer 30 user cases opgezet, volgens een living lab benadering, die adviseurs uit de hele EU in staat stellen gebruik te maken van de online inventaris en, in een reeks workshops, digitale instrumenten uit te wisselen, samen aan te passen, samen te ontwerpen en toe te passen.


Relevantie/Valorisatie

Actieve participatie van de landbouwadviseurs doorheen Europa is een sleutelwoord binnen FAIRshare. De adviseurs worden intensief betrokken. Fairshare geeft hen meer zeggenschap en eigenaarschap over de tools die ontwikkeld zijn en worden. De onderzoekers verwachten dat er op die manier een levendige community van adviseurs ontstaat rond digitale tools, waar expertise, ervaringen en uiteraard de tools zelf kunnen gedeeld worden. 


Externe partner(s)
TEAGASC - The Irish Agriculture and Food Development Authority
AcroniemFAIRSHARE
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/11/1831/12/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.