Digitalisering: economische en sociale impacten op het platteland

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De digitalisering in Europese plattelandsgebieden en in de land- en bosbouw is een uitdaging. Het onderzoeksproject DESIRA ontwikkelt tools en verbeteringen in de aanpak van die uitdaging, door het beleid en de samenleving als geheel. Doel is om hieromtrent kennis op te bouwen en methodes te ontwikkelen om impact van digitalisering beter en makkelijker te beoordelen. Het gaat zowel over de vroegere, de huidige als de toekomstige impact van digitalisering en ICT-gerelateerde innovaties op het socio-economisch weefsel. 


Onderzoeksaanpak

DESIRA mobiliseert een netwerk van bedrijven en diensten op het platteland: overheden, burgergroeperingen, technologieontwikkelaars, landbouwers, media en academici. Zij participeren in 20 Living Labs en in één Rural Digitalisation Forum (RDF) op EU-niveau. Elk Living Lab krijgt een specifieke topic in verband met digitalisering in een welbepaalde context. De taak van de groep is om het potentieel van specifieke digitale tools (de zogenaamde Digital Game Changers, verzameld in een EU-brede inventaris) te evalueren. We bewaken sterk het systemisch perspectief. Elk Living Lab onderzoekt ook een aantal mogelijke digitaliseringsscenario's voor hun specifieke situatie.


Relevantie/Valorisatie

Op basis van alle Living Labs en hun bevindingen wordt er in DESIRA een beleidsanalyse en -stappenplan en een ethische code ontwikkeld, met als doel een versterkte aandacht voor maatschappelijke belangen in ICT-gerelateerd beleid en innovatie. Op deze manier draagt het project ertoe bij dat maatschappelijke behoeften en verwachtingen in rekening worden gebracht in het verdere digitaliseringsproces. Dit alles steunt sterkt op de principes van Responsible Research and Innovation (RRI). 

AcroniemDESIRA
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/06/1931/05/23