Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic Resistance Management

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Rond de best beschikbare strategieën qua antibioticareductie in de intensieve en in de grondgebonden veehouderij bouwt het internationaal thematisch netwerk DISARM een praktisch ontmoetingsplatform  waarin veehouders, dierenartsen, adviseurs, spelers uit de industrie en onderzoekers gelinkt worden en aan één zeel kunnen trekken. Het doel is een zorgvuldige en verantwoordelijk inzet van antimicrobiële middelen in de veehouderij, zodat antimicrobiële resistentievorming beheerst of vermeden wordt. 


Onderzoeksaanpak

Gezien de focus van het netwerk op verspreiden van kennis en ervaring, en op het daadwereklijk implementeren van de beste strategieën per regio en veetak, vormt een multi-actor aanpak de basis voor de werkzaamheden in het project. Centraal in de ontwikkeling van het thematische netwerk staat de uitbouw en uitrol van een Community of Practice (CoP). Dit is een virtuele online ontmoetingsplaats waarin de verschillende actoren elkaar kunnen ontmoeten om ideeën uit te wisselen en te discussiëren. Daarnaast wordt een toolbox opgesteld rond de uitrol van bedrijfsspecifieke gezondheidsteams. Zulke teams moeten  zich, door een globale aanpak, een doeltreffender strategie eigen maken om de gezondheidsstatus van een bedrijf te verbeteren en het antibioticagebruik te rationaliseren. De output van de CoP en de cases rond de bedrijfsspecifieke gezondheidsteams vormen de basis voor uitgebreide en brede disseminatie en communicatie activiteiten in het project.


Relevantie/Valorisatie

Een eerste belangrijke prestatie van het thematische netwerk is de succesvolle uitrol en bestendiging van de CoP. Aan het einde van de projectduur worden 600 leden van over heel Europa en uit verschillende invalshoeken voorop gesteld. Er is dan ook een plan opgesteld voor een duurzame verderzetting van de CoP zonder tussenkomst van het consortium. Vanuit de CoP-discussie komen er 10 “best practice guides”. Deze worden begeleid door 100 “best practice abstracts” en 100 korte videos. Daarnaast is het de bedoeling om op 40 bedrijven in verschillende sectoren en over de deelnemende landen in het consortium de bedrijfsspecifieke gezondheidsteams uit te bouwen. Vanuit deze ervaring schrijven de onderzoekers een handleiding en toolbox voor veehouders die op het eigen bedrijf een gezondheidsteam willen initiëren. Om alles bekend te maken organiseert het consortium of neemt het deel aan zeker 80 events en workshops over heel Europa. Ten slotte ambieert het consortium ook 3 jaarlijkse rapporten met prioriteiten in de strijd tegen antimicrobiële resistentie voor beleidsmakers en onderzoek.


Externe partner(s)
ACTA- Association de Coordination Technique Agricole
Agricultural University of Athens
Asociacion Nacionalde Productores de Ganado Porcino
COPA
Innovation for Agriculture
International Dairy Federation
Latvijas Lauksaimniecibas Universitate
Nutrition Sciences N.V.
SEGES
UGent
University of Agronomic Science and Veterinary Medicine of Bucharest
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie vereniging (ZLTO)
AcroniemDISARM
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/1930/06/22

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.