Doelgericht verlengen levensduur melkvee (goed voor boer en klimaat) -

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project KOELANG gaat over klimaatmitigatie van de melkveesector en heeft tegelijk een onderzoeks- en een sensibiliserende doelstelling. Via dataonderzoek (op basis van cijfers die eerder in andere ILVO projecten zijn gegenereerd) geven we antwoord op de vraag welke managementsaanpassingen op de melkveebedrijven leiden tot welke mogelijke besparingen qua methaanemissie (op bedrijfsniveau). Zo gaan we onder meer kijken naar het tijdstip van de eerste afkalving en naar de langleefbaarheid van koeien. De sensibilisering van de veehouders gebeurt via lerende netwerken (discussiegroepen) van melkveehouders. Via een Plan Do Check Act (PDCA)-aanpak gaan de partners samen met de participerende bedrijven aan de slag voor een verbeterde jongvee-opfok en lager vervangingspercentage. 


Onderzoeksaanpak

ILVO vertrekt van de uitgebreide database met methaanemissiegegevens van melkkoeien in Vlaanderen uit vorige onderzoeksprojecten. Er zijn aparte cijfers voor jongvee, lacterende dieren en droogstaande koeien. We berekenen daaruit de impact op broeikasgasemissie voor 4 scenario’s: 1. Langer productief leven met gelijke levensproductie, 2. Langer productief leven met verbeterde levensproductie, 3. Verbeterde levensproductie door efficintere productie en 4. Jongere leeftijd bij eerste afkalving. De werkpakketten 2 tot en met 4 draaien rond sensibilisering en klimaatvriendelijke gedragsveranderingen van de Vlaamse melkveehouders. Via door de partners opgezette lerende netwerken krijgen gemotiveerde bedrijven de best practices aangeleerd rond respectievelijk verbeterde jongvee-opfok en optimalisatie van het transitiemanagement.


Relevantie/Valorisatie

Dit project ambieert om de Vlaamse melkveehouders vrijwillig te brengen tot een verlaagde broeikasgasemissie met dezelfde hoeveelheid geproduceerde melk, en dat door een meer kennisgedreven en verbeterd bedrijfsmanagement. We verwachten dat de boer veel dieper het probleem gaat beseffen van broeikasgasemissie in de Vlaamse melkveehouderij. Door berekeningen van de impact van een verlengde levensduur op de broeikasgasemissies in de Vlaamse situatie raakt hij wellicht getriggerd om mee te werken.
Qua informatieverspreiding plannen we minstens 5 persartikels in de vakpers. Er komt ook een digitale toolbox voor de Vlaamse melkveehouders. Tot slot is er kennisdeling gepland tijdens de VEETOERNEE (een Vlaams voorlichtingsinitiatief) en via een eindbrochure. 

Dit demonstratieproject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)


Financiering
Vlaamse Overheid - L&V ADLO
AcroniemKOELANG
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/04/1730/06/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.