Doorgedreven identificatie van de voor de mens pathogene shiga-toxine producerende Escherichia coli (STEC) in België

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Het onderzoeksproject IDESTEC wil een efficiënte methode voor de detectie en isolatie van STEC (shigatoxine producerende pathogene E. coli) uit levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong ontwikkelen, op basis van zowel klassieke microbiologische als moleculaire technieken. Het tweede doel is om een zeer uitgebreide collectie (nationaal en internationaal) aan STEC stammen genetisch te karakteriseren om zodoende verwantschap tussen isolaten in kaart te brengen, mogelijke contaminatieroutes op te sporen en uitspraken te doen omtrent de patho/serotypes waaraan prioritair aandacht dient gegeven te worden bij bewakingsprogramma’s. STEC vormt binnen de voedselgerelateerde zoönosen de vijfde meest voorkomende groep in België. Wat betreft de humane symptomen zijn ze één van de meest gevreesde voedselpathogenen. Goede detectie en isolatie methoden zijn een essentieel onderdeel voor het beheersen van deze pathogenen.


   

  Onderzoeksaanpak
  De ontwikkeling en validatie van een methode voor het opsporen van STEC omvat volgende stappen: 1) onderzoek naar aanrijkingsmedia die een efficiënte uitgroei garanderen van een groot aantal humaan pathogene STEC serotypes in levensmiddelen, 2) onderzoek naar PCR screeningsmethoden die alle varianten van stx1 en stx2 genen kunnen aantonen in de aanrijkingsmedia, 3) onderzoek naar een selectief medium, dat het mogelijk maakt om uitgaande van stx-PCR positieve aanrijkingsmedia, stx positieve STEC isolaten te bekomen, 4) opstellen van een performant totaalprotocol voor detectie- en identificatie van verschillende STEC serotypes in levensmiddelen.


  De genetische karakterisering van STEC isolaten omvat: 1) het opsporen van diverse virulentiefactoren in beschikbare STEC isolaten van diverse oorsprong, 2) genetische typering van deze STEC isolaten en 3) onderzoek naar genetische verwantschappen van STEC isolaten.


   

  Relevantie/Valorisatie
  Eens de nieuwe methode voor de detectie en isolatie van STEC uit levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong is ontwikkeld, wordt ze voorgelegd aan het EURL voor STEC en besproken op workshops met stakeholders zoals FAVV en laboratoria voor voedingsanalyse. Op basis van de resultaten bekomen tijdens de doorgedreven karakterisatie en identificatie van de uitgebreide STEC collectie krijgen we een goed inzicht in de contaminatieroutes en de meeste voorkomende virulentiekenmerken. Deze gegevens maken het mogelijk om aanbevelingen te formuleren omtrent de sero/pathotypes die bij voorkeur dienen opgevolgd te worden bij bewakingsprogramma’s.


   

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Diergeneeskunde
  WIV - Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
  AcroniemIDESTEC
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1230/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.