Driftreductie bij volleveldspuiten dankzij een integrale aanpak

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Dit project brengt het fenomeen ‘drift’ van gewasbeschermingsmiddelen bij volleveldtoepassingen in kaart. Welke factoren beïnvloeden de mate waarin drift optreedt? Zijn die factoren te kwantificeren en in een predictiemodel te gieten? Finaal beogen wij om de sector kennis en technologieën aan te reiken om drift te beheersen en te reduceren.


  Drift is de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die tijdens of na de bespuiting van het veld buiten het toepassingsgebied terechtkomt. De druk op de land- en tuinbouw  om gewasbeschermingsmiddelen efficiënter te gebruiken verhoogt. Drift resulteert in een inefficiënt gebruik van pesticiden, een slechte plaagcontrole, een verminderde opbrengst, schade aan een naburig gevoelig gewas, vervuiling van lucht- en waterbronnen, ongewenste residu’s en schade aan de gezondheid van blootgestelde mensen en dieren. Met het oog op de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater, de voedselveiligheid en het blootstellingsrisico van organismen is het belangrijk om drift sterk te reduceren.

  Onderzoeksaanpak
  Wij ontwikkelen en vergelijken directe en indirecte drift meet- en analysetechnieken. We bouwen driftmodellen met behulp van 'Computational Fluid Dynamics'. Deze modellen hebben als voordeel dat alle parameters die drift beïnvloeden onafhankelijk van elkaar aangepast en bestudeerd kunnen worden.


  Met behulp van de ontwikkelde technieken en modellen betreffende drift bij volleveldtoepassingen wordt het belang van verschillende invloedsfactoren gekwantificeerd: spuittechniek, spuitvloeistofeigenschappen, omgevingsomstandigheden (gewaskarakteristieken, meteo, randstructuren en bufferzones).  We stellen een driftrisico-analyse op punt met indicatoren om het risico op driftschade voor verschillende risicogroepen te voorspellen.

  Relevantie/Valorisatie
  De integrale benadering van experimenten en simulatiemodellen resulteert in een betere driftbeheersing bij volleveldbespuitingen. Nieuwe softwaretoepassingen en een aantal eenduidige driftreducerende maatregelen spelen in op de verschillende aspecten bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Een  computerprogramma voor driftsimulatie geeft aan de toepasser de mogelijkheid om op een eenvoudige manier de effecten van spuittechniek en weersomstandigheden op de hoeveelheid drift na te gaan. De nationale en internationale verspreiding naar een brede waaier van doelgroepen garandeert dat de opgedane kennis in de praktijk wordt toegepast.
  AcroniemSPRAYDRIFT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/09/0528/02/09

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.