Drought tolerance in Festulolium hybrids: physiological and (cyto)genetic characterization

 • De Riek, Jan (Projectverantwoordelijke)
 • De Swaef, Tom (Onderzoeker)
 • Fariaszewska, Anna (Voormalig Onderzoeker)
 • Aper, Jonas (Voormalig Onderzoeker)
 • Baert, Joost (Voormalig Projectbegeleider)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het doel van dit onderzoeksproject is de fysiologische karakterisatie van het droogtetolerantiemechanisme van Festuca spp. aan de hand van de metabolische respons na een droogtebehandeling. Dit project gaat hand in hand met een onderzoeksproject waar de genetische achtergrond van droogtestress in grassen bepaald wordt. Het is ook de bedoeling om in Festulolium-grassen (kruisingen tussen Festuca spp. En Lolium spp.) te ontdekken hoe deze eigenschappen zich manifesteren. Het kweken van droogtetolerante rassen vormt een grote uitdaging voor plantenveredeling. In Noordwest-Europa verwacht men een toenemend aantal droogteperiodes ten gevolge van klimatologische veranderingen. De huidige generatie voedergrassen (vooral Lolium spp.) is gevoelig voor droogtestress, maar is gegeerd wegens de hoge opbrengst en goede voerderkwaliteit. Festuca-grassen zijn beter bestand tegen droogte, maar zijn minder verteerbaar voor de koe. Door middel van interspecifieke kruisingen tussen Festuca- en Lolium-grassen tracht men de goede eigenschappen van beide genera te combineren in zogenaamde Festulolium-grassen.

  Onderzoeksaanpak
  Festuca-, Lolium- en Festuloliumgrassen worden in potten blootgesteld aan droogtebehandelingen tijdens verschillende periodes van het seizoen. We focussen in de observatie op een aantal fysiologische parameters (zoals fotosynthese-intensiteit en drogestofproductie). Daarnaast nemen we ook stalen om de dynamica van geselecteerde metabolieten op te volgen na een droogtebehandeling. Deze proef herhalen we vervolgens in rainout-shelters, waar we de verschillende grassen uitzaaien in volle grond in kleine opbrengstveldjes. Op die manier vertalen we de resultaten verkregen op laboschaal naar veldomstandigheden. De veldproef in de rainout-shelters gebruiken we eveneens om de voederkwaliteit van Festuca-, Lolium- en Festuloliumgrassen na droogte te beoordelen.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit onderzoeksproject situeert zich in de pre-veredelingsfase. We verwachten meer inzicht te krijgen in de wijze waarop beide grassoorten omgaan met droogtestress. Kennis omtrent de fysiologische achtergrond van droogtestress kan een basis vormen voor verder onderzoek naar droogtetolerantie in grassen. Eens de eigenschappen in kaart gebracht, kunnen veredelaars ze gebruiken om materiaal te evalueren in hun eigen programma’s.
  AcroniemFESTULOLIUMDROOGTE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1131/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.