DUURZAME BEHEERSING VAN VIRALE VERGELINGSZIEKTE IN SUIKERBIETEN

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

In de meeste sukerbietenstreken in Europa heeft men af te rekenen met de vergelingsziekte, die wellicht door meerdere plantenvirussen wordt veroorzaakt. Dit LA-traject Virbicon mikt op de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde beheersingsstrategie voor virale vergelingsziekte in de suikerbietenteelt, gebaseerd op een aantal belangrijke IPM pijlers: preventie, monitoring, biologische bladluisbestrijding, biologische virusbestrijding en, wanneer echt noodzakelijk, chemische bestrijding. D ziekte veroorzaakt momenteel rendementsverliezen, lagere suikergehaltes en slechtere industriële kwaliteiten bij de bieten. 


Onderzoeksaanpak

Stapsgewijze gaan de onderzoekers af op hun doel: ze brengen de virusziekte biologisch in kaart en verkennen de virulentie. Ze onderzoeken de mogelijkheden tot preventie, en ze ontwikkelen beheersingspraktijken. Deze praktijken moeten vervolgens implementeerbaar zijn, en dus integreerbaar onder praktijkomstandigheden. Tenslotte maakt ook kennisoverdracht en demonstratie van de onderzoeksresultaten inherent deel uit van de onderzoeksaanpak.


Relevantie/Valorisatie

Het traject resulteert naar verwachting in een afdoende, duurzame beheersing van vergelingsziekte in suikerbiet. We verwachten dat telers aan het einde van dit project beschikken over nieuwe, werkzame strategieën om de beheersing van vergelingsvirussen in suikerbiet duurzaam te verbeteren. De onderzoekers hebben het plan om de socio-economische voordelen van geïntegreerde bestrijding te bepalen en te communiceren, waardoor gewasproductiviteit en oogstzekerheid met een minimale impact op het milieu kan verzekerd worden. Gezien de uitgesproken interesse en de dringende vraag van de sector naar afdoende middelen is een brede implementatie van de geformuleerde adviezen en ontwikkelde methodes waarschijnlijk. Vanuit de plantenziekte-wetenschappelijke kant ziet het ernaar uit dat bepaalde methodes ook kunnen aangewend worden ter ondersteuning van een duurzame beheersing van vergelingsvirussen in andere gewassen zoals koolzaad of graangewassen.


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
KBIVB - Koninlijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de biet
KULeuven - Dept. Biosystemen
AcroniemVIRBICON
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/26

Data Management Plan vlag voor FRIS

 • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
 • VIRBICON

  Everaert, E., De Jonghe, K., Antoons, K., Wauters, A., Pittomvils, H., Preciado, N. R., Jacquemyn, H. & Lievens, B., 1-nov.-2022, In: De Bietplanter. 586, blz. 6-6 1 blz., 586.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3

  Open Access
  Bestand
  14 Downloads (Pure)