Duurzame graanbewaring door toepassing van een nieuw beschermingsmiddel en een flexibele toedieningstechniek

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Dit Europees project streeft een duurzame bewaring van granen na waarbij naoogstverliezen veroorzaakt door plaaginsecten worden beperkt. NovIGRain zet in op (1) de ontwikkeling van een nieuw insecticide en bijhorende flexibele toepassingstechniek, (2) een beslissingsondersteunend instrument voor het optimaal beheren van graanopslag en het inschatten van resistentie tegen bestaande plaagbestrijdingsmiddelen, en (3) sensibilisering rond resistentie tegen plantbeschermingsmiddelen en bewaartechnieken voor granen. 


Onderzoeksaanpak

NovIGRain ontwikkelt een nieuw type gewasbeschermingsmiddel dat inwerkt op het larvaal stadium van insecten en een flexibele toepassingstechniek die erg lage volumes laten doseren en verschillende beschermingsmiddelen laat combineren zonder dat er interferentie optreedt. De beoogde combinatie van larvicide en toepassingstechniek kan ingezet worden bij meerdere soorten insecten en kan gericht toegepast worden op bepaalde ontwikkelingsstadia van de insecten. Het project test de effectiviteit, veiligheid, sociale, economische en milieuduurzaamheid, het resistentiegevaar, en de wettelijke toelaatbaarheid van larvicide en toedieningstechniek. ILVO is verantwoordelijk voor het bepalen van de milieuduurzaamheid in vergelijking met de standaardmethode. 


Relevantie/Valorisatie

Landbouwers en graanhandelaars zullen beschikken over een nieuw, toegelaten, veilig en bovenal effectief actief bestanddeel dat graangewassen beschermt tegen plaaginsecten tijdens de bewaring. Hierdoor zal er minder voedselverlies zijn en zullen zij ook minder economisch verlies lijden.

AcroniemNOVIGRAIN
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/25

Vlaamse Disciplinelijst

  • Milieutechnologieën
  • Duurzame landbouw
  • Milieu-ingenieurswetenschappen en -biotechnologie niet elders geclassificeerd
  • Milieueffecten en risico assessment
  • Landbouwtechnologie

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.