Duurzame introductie van GGO's in de Europese landbouw

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Meer dan 20 Europese onderzoeksinstellingen werken in het project SIGMEA samen aan een interdisciplinair antwoord op de vraag: welke pakketten aan wetenschappelijke informatie hebben de wetgevers nodig om, met kennis van alle randvoorwaarden, te komen tot een stapsgewijze introductie van GGO’s in Europa? De drie topics zijn milieu-impact, detectiemogelijkheid en coëxistentie. Concreet beoogt het project om te werken aan  (i) een inventaris en analyse van Europese gegevens over gene flow (d.i. de mate waarin genen uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende populaties) en over de milieu impact van de belangrijkste transgene gewassen die zullen geteeld worden in de toekomst (maïs, koolzaad, suikerbiet, rijst en tarwe), (ii) voorspellende modellen van gene flow op landschapsniveau, (iii) technische haalbaarheid en economische effecten van co-existentie in de voornaamste landbouwregio's van Europa, (iv) nieuwe GGO detectiemethoden, en (v) instrumenten voor de wetgever, de landbouwer en het publiek inzake (besluitvorming omtrent) coëxistentie van GGO met niet-GGO gewassen.

  Onderzoeksaanpak
  We verzamelen data van de belangrijkste programma's van gene flow in een groot aantal landen in heel Europa, die een breed scala van landbouwsystemen cultiveren, met inbegrip van biologische landbouw. Alle beschikbare informatie uit vroegere en huidige proeven omtrent grensoverschrijdende bestuiving, volunteers, en wilde verwanten van de 22 SIGMEA partners komen terecht in een database. Daartoe wordt een standaard template of 'data-entry formaat' gebruikt, die toelaat om informatie te controleren, ontbrekende informatie op te halen, gegevensdata intern te herzien, en een formeel mechanisme toe te passen voor de voltooiing of verwijdering van datasets. De gegevens worden beschikbaar gesteld voor andere gebruikers binnen het project via een beveiligde webserver. We voeren zeven regionale case-studies uit om scenario's voor coëxistentie te ontwerpen. We verzamelen en analyseren verkrijgbare Europese gegevens omtrent (a) de gevolgen van genenstroom en introgressie op binnen-en-tussen-soorten plantendiversiteit en (b) de bredere ecologische implicaties van het kweken van Bt-maïs en HT koolzaad. We ontwerpen voorspellende gene flow modellen op landschapsniveau. Tenslotte evalueren we de technische uitvoerbaarheid en economische relevantie van co-existentie in de voornaamste landbouwregio's van Europa.

  Relevantie/Valorisatie
  We verwachten dat het SIGMEA project een goudmijn aan gecontroleerde betrouwbare en voor Europa toepasbare wetenschapsdata oplevert. Voor het eerst ontstaat er een synthese van experimentele gegevens over gene flow en worden de  lacunes in de beschikbare data ingevuld door verdere evaluaties te doen met name op landschapsniveau of over meerdere jaren van opeenvolgende gewasteelten. Maïs en koolzaad zijn de belangrijkste gewassen, gevolgd door bieten, rijst en tarwe. Ook de beschikbare datasets i.v.m. coëxistentie maatregelen voor maïs, koolzaad en bieten worden bijeengebracht en geëvalueerd. De uitgebreide kennis van gene flow in maïs, koolzaad en bieten laten toe om praktische strategieën voor coëxistentie in deze gewassen uit te werken.  De milieueffecten van Bt (Bacillus turingiensis) maïs en HT (herbicide tolerant) koolzaad binnen Europese teelten worden blootgelegd. De economische gevolgen en de kosten van co-existentie worden geraamd in de verschillende Europese landbouw situaties en scenario's. Via verschillende hulpprogramma’s (bijvoorbeeld een simulator van agrarische landschappen) wordt een beoordeling mogelijk van de gevolgen van co-existentie. Via deze tools ontstaat een kader voor het ontwerpen van multi-criteria beslissingsondersteunende systemen. Nieuwe on-site methoden voor de detectie van GGO’s worden tenslotte Europees beschikbaar gemaakt.
  AcroniemSIGMEA
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0431/12/08

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.