Duurzame productie van functionele en veilig diervoeder uitgaande van voedselafval

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Via welke processen en technologieën kunnen we bij- en nevenproducten van voedingsverwerkende bedrijven gebruiken als grondstof voor diervoeders? Welke van die producten passen qua voedingswaarde en functionaliteit best bij welke diersoort? De voedingsverwerkende bedrijven in Europa produceren grote hoeveelheden bij- en restproducten. Dergelijke afvalstromen worden slechts beperkt en/of met een lage toegevoegde waarde gevaloriseerd. Het belangrijkste deel wordt beschouwd als afval en is zodoende een belasting voor het milieu. Dit project wil deze negatieve effecten op de algehele duurzaamheid van de voedselverwerkende industrie reduceren door valorisaties in de voedersector te ontwikkelen, met als voorwaarden een lage kost en een laag energieverbruik.

  Onderzoeksaanpak
  We focussen op reststromen in de sectoren fruit, plantaardige productie en zuivel. We evalueren diverse geavanceerde technologieën voor het conditioneren en het stabiliseren van deze nevenstromen door middel van fysico-chemische en biologische processen. We gaan na in welke mate deze strategieën (specifiek voor diervoeder) te realiseren zijn tegen lage kosten, met een laag energieverbruik en met een maximale valorisatie. We onderzoeken de veiligheid- en kwaliteitskwesties en de voedingswaarde en functionaliteit volgens dierbehoeften. We valideren de ontwikkelde componenten en voeders met behulp van in vitro en in vivo tests.

  Relevantie/Valorisatie
  Wij mikken op nieuwe functionele voeders op basis van grondstoffen die bestemd waren voor menselijke consumptie. Dat is gunstig voor de dierlijke productie die meer voedermogelijkheden krijgt. Het onderzoek beantwoordt ook aan de maatschappelijke roep om de voedselverspilling te counteren. De praktijk om neven- en afvalstromen aan te wenden in compostering of uitspreiding op het land kan evolueren naar een systeem waarbij eindproducten met een hoge(re) toegevoegde waarde ontstaan, met name in de productie van functionele diervoeders.

  Financiering
  European Union - FP7 - Cooperation
  AcroniemNOSHAN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/08/1231/01/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.