Duurzame resistentie tegen de aardappelplaag

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Verschillende Europese onderzoeksinstellingen focussen op de beheersing van de aardappelziekte Phytophthora infestans. In dit project werkt ILVO binnen een Vlaams onderzoeksconsortium samen met het Durph-project van de Universiteit van Wageningen rond genetisch gemodificeerde ziekteresistent gemaakte aardappelen. De doelstelling van dit project is drieledig: 1) De werkzaamheid van verschillende (combinaties van) resistentiegenen testen onder reële Vlaamse veldcondities. Deze resistentiegenen uit wilde aardappelvarianten zijn in eerder onderzoek geïsoleerd en bestudeerd. 2) Bijdragen tot de ontwikkeling van duurzaam resistente aardappelen voor de Belgische aardappelteelt en 3) Bijdragen tot genuanceerde oordeelsvorming rond GG gewassen.

Onderzoeksaanpak
De centrale onderzoeksvraag is het evalueren of GG aardappelen met al dan niet meervoudige ingebouwde natuurlijke resistentiegenen het goed doen in het veld zonder bescherming met fungiciden. Hiertoe is  een aanvraag ingediend bij de bevoegde federale overheidsdienst voor het uitvoeren van een tweejarige veldproef. Vervolgens zijn gedurende de teeltseizoenen 2011 en 2012 verschillende transgene en cisgene aardappellijnen met 1 tot 3 verschillende ingebouwde resistentiegenen uitgeplant in een veldproef. Naast de GG lijnen zijn ook een aantal gevoelige en min of meer resistente niet-GG lijnen als referentie uitgeplant. Gedurende deze twee seizoenen voeren de onderzoekers gedetailleerde waarnemingen uit om te inventariseren in welke mate elk van de lijnen reageert op de aanwezige ziektedruk. In het geval van infectie worden blaadjes verzameld van waaruit dan Phytophthora kan worden geïsoleerd en gekarakteriseerd op DNA niveau.


 

Relevantie/Valorisatie
Wegens de gunstige bodem- en klimaatscondities is Vlaanderen (België) één van de belangrijkste aardappelproducenten van Europa. Het grootste en groeiende probleem van de aardappelsector is nog altijd de aardappelplaag. Schattingen ramen het economisch verlies ten gevolge van de ziekte (bestrijding, preventie, oogstverlies) op 55 miljoen euro per jaar voor België. Meervoudige ziekteresistente aardappelrrassen bieden op termijn kansen om de grote hoeveelheden gewasbeschermingsmiddel op aardappel drastisch te reduceren. Dit kan resulteren in een reële verduurzaming van de aardappelteelt. De onderzoeksresultaten verduidelijken welke resistentiegenen in aanmerking komen om in verschillende combinaties gebruikt te worden in geselecteerde aardappelrassen. Dit veldproefproject biedt tegelijk de kans om stakeholders uit de aardappelsector een stand van zaken te tonen van het onderzoek met GG plaagresistente aardappelen onder Vlaamse condities.


 

Externe partner(s)
Hogeschool Gent - Dept. BIOT
Ugent - Fac. Bio-ingenieurswetenschappen
UGent - Fac. Politieke en Sociale Wetenschappen
Wageningen UR - PRI-Plant Research International
AcroniemGMPOTATO
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/11 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.