Dynamiek van Hepatitis E virus infecties in Belgische varkensbedrijven

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Wat is de besmettingsgraad en de verspreiding van het hepatitis E virus (HEV) in Belgische varkensbedrijven? Vormen bepaalde bedrijfstypes een groter risico voor HEV dan andere? HEV is een zoönotisch virus dat via rauwe of onvoldoende verhitte varkensproducten kan worden overgedragen naar de mens. 75% van de Belgische varkensstapel blijkt drager van antistoffen tegen HEV. Er is echter zeer weinig geweten over de dynamiek van de infectiecyclus van HEV op de Belgische varkensbedrijven. Deze kennis is noodzakelijk om een beleid te ontwikkelen op het niveau van de varkenssector om de insleep van het virus in de voedselketen te beperken.


Onderzoeksaanpak

Een eerste luik omvat een uitgebreide cross-sectionele serologische studie waarin de HEV-infectiestatus van bedrijven wordt getoetst aan een HEV-geadapteerd risico-gebaseerd scoringssysteem. Vervolgens zal een vergelijkende longitudinale studie naar HEV infectie worden uitgevoerd op een kleiner aantal varkensbedrijven, representatief voor de meest voorkomende bedrijfstypes in België. Hierbij zal de HEV besmetting bij slachtvarkens intensief worden opgevolgd. Een derde luik omvat de statistische modellering van de dynamiek van HEV infectie in verschillende types van varkensbedrijven. In een laatste luik zullen op basis van de bekomen resultaten risicofactoren voor HEV besmetting in varkensbedrijven en van slachtvarkens worden bepaald.


Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project zullen leiden tot de voorstelling van mitigerende maatregelen voor varkensbedrijven in de context van een strategisch plan om HEV infectie op de bedrijven en HEV besmetting van varkens op slachtleeftijd te reduceren.

AcroniemSUDYHEV
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/2031/05/23