Dynamiek van Hepatitis E virus infecties in Belgische varkensbedrijven

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Wat is de besmettingsgraad en de verspreiding van het hepatitis E virus (HEV) in Belgische varkensbedrijven? Vormen bepaalde bedrijfstypes een groter risico voor HEV dan andere? HEV is een zoönotisch virus dat via rauwe of onvoldoende verhitte varkensproducten kan worden overgedragen naar de mens. 75% van de Belgische varkensstapel blijkt drager van antistoffen tegen HEV. Er is echter weinig geweten over de dynamiek van de infectiecyclus van HEV op de Belgische varkensbedrijven. Deze kennis is noodzakelijk om een voedselveiligheidsbeleid te ontwikkelen op het niveau van de varkenssector om de insleep van het virus in de voedselketen te beperken.


Onderzoeksaanpak

Een eerste luik omvat een uitgebreide cross-sectionele serologische studie waarin de HEV-infectiestatus van bedrijven wordt getoetst aan een HEV-geadapteerd risico-gebaseerd scoringssysteem. Dan volgt een vergelijkende longitudinale studie naar HEV infectie op een kleiner aantal varkensbedrijven, representatief voor de meest voorkomende bedrijfstypes in België. Hierbij wordt de HEV besmetting bij slachtvarkens intensief opgevolgd. Een derde luik omvat de statistische modellering van de dynamiek van HEV infectie in verschillende types van varkensbedrijven. In een laatste luik bepalen we, op basis van de bekomen resultaten, risicofactoren voor HEV besmetting in varkensbedrijven en van slachtvarkens.


Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project zijn de eerste noodzakelijke stap naar een voorstel van mitigerende maatregelen voor varkensbedrijven in de context van een strategisch plan om HEV infectie op de bedrijven en HEV besmetting van varkens op slachtleeftijd te reduceren.

AcroniemSUDYHEV
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.