Economie van diergezondheid

 • Wauters, Erwin (Projectverantwoordelijke)
 • Rojo Gimeno, Cristina (Voormalig doctoraatsstudent)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  In de dierlijke productieketen nemen actoren zoals landbouwers, veeartsen, verwerkers en de overheid dagelijks beslissingen om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de veiligheid van dierlijke voedingsproducten te beheren. Deze beslissingen impliceren een bepaalde inzet aan (niet onbeperkt voorradige) middelen (geld, tijd, ruimte, administratie…). De beslissingen hebben niet alleen een impact op het feitelijke doel (gezonde dieren en veilig voedsel), maar ook op aspecten zoals het inkomen van landbouwers en de prijs van landbouwproducten. Om optimale keuzes te maken in dit domein is het aangewezen om een economische analyse uit te voeren, die diergeneeskundige en epidemiologische kennis integreert met baten, kosten en economische principes. Dit onderzoeksproject wil een methodiek op dat vlak verfijnen aan de hand van cases. De focus ligt op beslissingen over de optimale wijze en hoeveelheid van monitoring en preventie, zowel op bedrijfsniveau als op maatschappelijk niveau.

  Onderzoeksaanpak
  We vertrekken in dit onderzoek van een conceptueel economisch afwegingskader dat de waarde van nieuwe informatie evalueert. We operationaliseren het conceptueel kader, in een eerste fase op basis van relevante gevalstudies op landbouwbedrijfsniveau (bvb. monitoring voor parasitaire infecties), in een tweede fase op basis van relevante gevalstudies op maatschappelijk niveau. De ontrafeling van de geselecteerde gevalstudies met een duidelijke relevantie voor de Vlaamse en Europese landbouw laten ons toe om het origineel conceptueel kader te verfijnen. We formuleren aanbevelingen om het economisch-technisch afwegingskader efficiënt en effectief te operationaliseren en te gebruiken in concrete praktijkgevallen.

  Relevantie/Valorisatie
  Dit onderzoek levert onderbouwde aanbevelingen op wat betreft de meest optimale (efficiënt en economisch verantwoord) monitoring en preventie inzake dierenwelzijn, dierengezondheid en voedselveiligheid van dierlijke producten. Deze aanbevelingen zullen het meest concreet zijn voor de onderzochte gevalstudies, maar er worden tevens aanbevelingen gedaan over de generalisatie van de methodologie in andere gevallen. De resultaten worden gevaloriseerd in wetenschappelijke publicaties. Gezondheid en welzijn van dieren en veiligheid van dierlijke voedingsproducten is een belangrijke uitdaging in de Europese landbouw. Jaarlijks zijn er nog steeds veel humane ziekte- en sterfgevallen door de consumptie van besmette dierlijke producten. Op bedrijfsniveau kunnen problemen met diergezondheid leiden tot suboptimale productieresultaten, een inefficiënte inzet van inputs, een gevoeligheid voor schokken en slechte financiële resultaten.


   
  AcroniemAHE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1431/10/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.