Een bedrijfsscan als onderdeel van een duurzaamheidstraject op het landbouwbedrijf

 • Marchand, Fleur (Projectbegeleider)
 • Bijttebier, Jo (Onderzoeker)
 • Debruyne, Lies (Onderzoeker)
 • Dalemans, Floris (Voormalig Onderzoeker)
 • Sys, Kim (Voormalig Onderzoeker)
 • Coteur, Ine (Voormalig doctoraatsstudent)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoek mikt op de ontwikkeling van een bedrijfsscan om duurzaamheid op het niveau van een individueel landbouwbedrijf in beeld te brengen. Door het gebruik van dit instrument in de praktijk kan de landbouwer gericht evolueren naar een duurzamere bedrijfsvoering. We vertrekken vanuit de vaststelling dat een duurzame ontwikkeling van een sector zijn oorsprong vindt bij verbeterstrategieën op de individuele bedrijven zelf en bij het bewustzijn van de landbouwer.


   

  Onderzoeksaanpak
  We focussen op een aantal deelsectoren in de landbouw. Op een participatieve manier ontwikkelen we een bedrijfsscan die duurzaamheid op bedrijfsniveau in kaart kan brengen via een haalbare set indicatoren. We bewaken de toepassingsmogelijkheden door een traject uit te werken waarbij de scan wordt geïntegreerd in de werking van de Boerenbond.


   

  Relevantie/Valorisatie
  In het onderzoeksplan is de valorisatie reeds opgenomen: de boekhoudgroepen van de Boerenbond engageren zich om de bedrijfsscan te gebruiken als uitgangspunt/instrument voor discussies tussen landbouwers over strategieën om duurzaamheid op een geïntegreerde manier te benaderen. Wij verwachten ook een meerwaarde op sectorniveau: het ontwikkelingsproces zelf kan naast louter bedrijfsspecifieke ook sectorspecifieke knelpunten helpen blootleggen.


   
  AcroniemBBBSCAN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1231/10/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.