Een boon voor Leuven

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

In de eiwitdiversificatie willen landbouwers enerzijds wel inspelen op vragen uit de markt naar meer plantaardige eiwitten, die regionaal geproduceerd zijn. Maar vaak mist de producent een duidelijk marktperspectief. Anderzijds is er bij de verwerkers en consumenten weinig kennis over de mogelijkheden met lokaal geproduceerde plantaardige eiwitten. Tenslotte ontbreekt een kleinschalige keten met de nodige tussenschakels die nodig zijn om de lokale grondstoffen te verwerken tot nieuwe voedingsproducten. In het project 'Boon voor Leuven' wordt er in een lokale setting geëxperimenteerd om deze uitdagingen aan te pakken. 


 


Onderzoeksaanpak

We brengen de vraag naar eiwitrijke teelten voor humane consumptie in Leuven in kaart zodat we hiermee de keten zorgvuldig kunnen opbouwen. We kiezen daarbij voor mengteelten met gele erwten, veldbonen of lupine, in combinatie met haver. Dit zijn gewassen die hier goed gedijen en efficiënt met water en nutriënten omgaan. We zoeken de nodige tussenschakels om van de primaire grondstof te komen tot een vermarktbaar product en dat in de lokale keten in en rondom Leuven. Via een makathon zoeken we inspiratie naar producten waarin deze lokale producten kunnen verwerkt worden. 


Relevantie/Valorisatie

Het project 'Boon voor Leuven' mikt op een lokale, kort keten waarbij de lokale landbouwers in en rondom Leuven verbonden worden met lokale verkoopsnetwerken en verwerkende bedrijven (o.a. horeca). Door te focussen op een mengteelt van haver en een peulvrucht (gele erwt, veldboon en lupine), zetten we in op diversificatie van plantaardig eiwitteelten in een agro-ecologisch concept van mengteelten. Het levert kennis op voor landbouwers die op zoek zijn naar manieren om de biodiversiteit te verhogen, gewasbescherming en kunstmest te verminderen en een stuk ondernemerschap te versterken naar afzet van deze grondstoffen (gele erwt, veldbonen, lupine en haver) in een regionale waardeketen.


Financiering
Vlaamse Overheid Departement L&V
AcroniemBOLEUV
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/07/2230/09/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.