Een Europees landbouwnetwerk dat kosten-effectieve IPM strategieën demonstreert en promoot

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het doel van IPM works is om een significante reductie van het pesticidegebruik in de Europese landbouw te verkrijgen door de adoptie van IPM (geïntegreerde plaagbestrijding) strategiën te promoten. Geïntegreerde plaagbestrijding is gebaseerd op een verscheidenheid aan plaatsbestrijdingsmaatregelen (preventie, niet-chemische controle, goede praktijken voor optimaal pesticide gebruik, ...) die op het landbouwbedrijf toegepast kunnen worden om het gebruik van pesticides te verminderen. Momenteel zijn een aantal voorlopers al succesvol met dergelijke maatregelen aan de slag in hun plantaardige productie. De ambitie is om een bredere groep land- en tuinbouwers te bereiken.  


Onderzoeksaanpak

We maken een groot geïntegreerd Europees netwerk van en rond bestaande en nieuwe initiatieven van landbouwers en adviseurs die zich verder bekwamen in de adoptie van IPM. We gebruiken beproefde demonstratietechnieken (peer-to-peer leren, gezamelijke inspanningen, een holistische aanpak) om de doelgroep te laten ervaren hoe IPM wel degelijk kan werken. Het project traint de adviseurs in het uitbouwen van IPM-demonstratienetwerken, het gebruik van een toolbox met IPM beslissingsondersteunende instrumenten  en het organiseren van lokale demo-activiteiten. 


Relevantie/Valorisatie

De Europese landbouw steunt nog steeds voor een groot deel op het gebruik van klassieke pesticiden om gewassen te beschermen tegen plagen. We verwachten dat het project IPMWorks de bewustwording rond haalbare alternatieven vergroot bij een grotere groep landbouwers, precies doordat zij getoond krijgen hoe de IPM alternatieven in de praktijk werken. 

AcroniemIPMWORKS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.