Een Europees landbouwnetwerk dat kosten-effectieve IPM strategieën demonstreert en promoot

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het doel van IPM works is om een significante reductie van het pesticidegebruik in de Europese landbouw te initiëren, door de adoptie van IPM (geïntegreerde plaagbestrijding) strategiën te promoten. Geïntegreerde plaagbestrijding is gebaseerd op een verscheidenheid aan plaatsbestrijdingsmaatregelen (preventie, niet-chemische controle, goede praktijken voor optimaal pesticide gebruik, ...) die op het landbouwbedrijf toegepast kunnen worden om het gebruik van pesticides te verminderen. Momenteel zijn het vooral (enkel) pioniers die dergelijke maatregelen succesvol implementeren. De ambitie is om een bredere groep land- en tuinbouwers te bereiken.  


Onderzoeksaanpak

We maken een groot geïntegreerd Europees netwerk van en rond bestaande en nieuwe initiatieven van landbouwers en adviseurs die zich verder bekwamen in de adoptie van IPM. De leden hanteren beproefde demonstratietechnieken (peer-to-peer leren, gezamelijke inspanningen, een holistische aanpak) om de doelgroep te laten ervaren dat IPM wel degelijk werkt. Het project traint de adviseurs in het uitbouwen van IPM-demonstratienetwerken, het gebruik van een toolbox met IPM beslissingsondersteunende instrumenten  en het organiseren van lokale demo-activiteiten. 


Relevantie/Valorisatie

De Europese landbouw maakt nog steeds gebruik van pesticiden om gewassen te beschermen tegen plagen. Er is een toenemende bezorgdheid omtrent de impact op mens en omgeving. We verwachten dat het project IPMWorks de bewustwording rond haalbare alternatieven vergroot bij een grotere groep landbouwers, precies doordat zij getoond krijgen hoe de IPM alternatieven in de praktijk werken. 

AcroniemIPMWORKS
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/24