Een Functioneel-Structureel Plant Model (FSPM) voor de groei en ontwikkeling van soja

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Dit project beoogt een Functioneel-Structureel Plant Model (FSPM) van soja op te stellen. Een dergelijk model beschrijft de ontwikkeling van de plant op een wiskundige manier op basis van plantfysiologische mechanismen en reacties op zijn omgeving en op teelttechnische ingrepen. Een FSPM verheldert dus hoe de effecten van omgeving en teelttechniek op het plant zich schematisch vertalen in een bepaalde plantarchitectuur, en dit op een kwantitatieve en geïntegreerde wijze. Als Vlaanderen succesvol soja wil verbouwen (om de import uit Zuid-Amerika te reduceren en om teeltrotatie uit te breiden) dan zal de teelttechniek en cultivarselectie met kennis van zaken moeten worden aangepakt, gezien de sterk verschillende praktijk in Zuid-Amerika. Het FSPM kan bijdragen om planteigenschappen zoals architectuur of opbrengst te begrijpen en te voorspellen onder gegeven omgevingscondities.

 

Onderzoeksaanpak
We stellen het FSPM model voor soja op aan de hand van “L-systems” methodologie, waarbij de vorming en ontwikkeling van plantorganen gesimuleerd worden aan de hand van de waargenomen omgevingscondities. Voor de modelontwikkeling, kalibratie en validatie worden gedetailleerde metingen uitgevoerd. Qua plantmorfologie gaat het onder meer om hoogte, vertakking, bladhoek, bladvorm, bladoppervlakte,… (zowel gestoffeerd door handmatige metingen als door beeldanalyse. Qua ecofysiologie gaat het om fotosynthese, transpiratie en waterpotentiaal. Op deze manier bouwen we functionele variabelen en parameters in het model, die we koppelen aan de plantarchitectuur.

 

Relevantie/Valorisatie
Bij het einde van dit project ligt er inderdaad een Functioneel-Structureel Plant model voor soja op tafel, dat gedetailleerde plant- water relaties koppelt aan groei en ontwikkeling van een soja plant. Dit is het eerste 3-D model dat de groei op deze wijze kan beschrijven. We verwachten een grote meerwaarde voor modellering van plantengroei onder een wijzigend klimaat, waarbij de beschikbaarheid aan water drastisch kan veranderen. Op basis van dit model kunnen nu studies worden uitgevoerd naar plantkenmerken die cruciaal zijn voor veredeling van soja voor West-Europese omstandigheden.

 
AcroniemFSPMSOJA
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1331/01/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.