Een gedragen transitie van de huidige visserijvloot naar een optimaal duurzame vloot

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Hoe ziet, vanuit socio-economisch perspectief, de gewenste toekomstige Vlaamse vissersvloot eruit binnen ecologisch duurzame randvoorwaarden? Welke transitiepaden leiden naar deze duurzame vissersvloot die past binnen het toekomstbeeld van de Vlaamse visserijsector? Dat zijn de onderzoeksvragen van dit onderzoek. Vernieuwend is dat de socio-economische en de visserijtechnische expertise van ILVO voor dit onderzoek maximaal wordt gecombineerd. Het finale doel is om de transitie van de Vlaamse visserijsector naar een duurzame visserij te ondersteunen via heldere kwantitatieve informatie over de socio-economische impact van (transitie)maatregelen.

  Onderzoeksaanpak
  We ontwikkelen een rekenmodel dat de effecten van eventuele beleids- en investeringsbeslissingen op korte en lange termijn blootlegt. Het model kan ook de alternatieve scenario’s doorrekenen en de resultaten vergelijken. We besteden extra aandacht aan twee punten: 1. de complexiteit van de sector, gekenmerkt door uitgestrekte visgronden, verschillende visserijmethodes, complexe ecosysteeminteracties en een veelheid aan belanghebbenden met verschillende preferenties rond duurzaamheid. We maken met andere woorden een grondige sectoranalyse. 2 de gedragenheid bij de verschillende belanghebbenden. We betrekken hen actief via een participatief proces. Het rekenmodel wordt m.a.w. opgemaakt volgens de methode "agent based modelling".

  Relevantie/Valorisatie
  Net zoals in de meeste andere zeeën staan de meeste visbestanden in onze wateren onder druk en is de degradatie van het mariene ecosysteem duidelijk. Dit brengt een aantal interne en externe spanningen voor onze vissersvloot teweeg. Ten eerste zorgt het terugvallend visbestand er voor dat onze vissers meer inspanningen moeten leveren per aangelande vis. De weinig selectieve visserijmethode van onze verouderde schepen resulteert daarbij in stijgende operationele kosten. Ten tweede reageert ook de beleidsmaker door het uitwerken van nieuwe beheersystemen en regels zoals bvb "Individual Transferable Quota" en de aanlandingsverplichting. Ten slotte blijft ook de markt niet ongevoelig. Zij vraagt een meer verantwoorde visserij, dikwijls aan de hand van certificeringsinitiatieven. Het is van belang dat de visserijsector hiervoor een planning opstelt voor de lange termijn, vooral omdat investeringen in de visserij, zoals bvb vaartuigen, gevolgen hebben op lange termijn.
  AcroniemFUTUREFLEET
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/08/1131/07/15

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.