Een infrastructuur voor experimenteel onderzoek voor duurzame varkensproductie

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

PIGWEB is een Europees project dat werd gelanceerd op 1 maart 2021. Dit vijfjarig project brengt 16 partners (waaronder ILVO) uit negen verschillende landen samen, met als centraal doel het versterken van de gemeenschap van varkensonderzoeksinfrastructuren. Hierbij richt het project zich op 1/ het aanbieden en faciliteren van toegang tot Europese top-onderzoeksinfrastructuren, 2/ het versterken van een cultuur van samenwerking tussen de onderzoeksgemeenschap en belanghebbenden uit de industrie of maatschappij, en 3/ het verbeteren en integreren van de diensten die door de onderzoeksinfrastructuren worden geleverd.


Onderzoeksaanpak

Het project steunt op drie belangrijke pijlers: ”Transnationale toegang” zorgt ervoor dat onderzoekers uit andere landen gebruik kunnen maken van up-to-date experimentele varkensfaciliteiten met bijbehorende laboratoria en experimentele voederfabrieken. "Netwerkactiviteiten" willen samenwerking tussen onderzoeksinfrastructuren en relevante belanghebbenden bevorderen. "Gezamenlijke onderzoeksactiviteiten" zullen resulteren in de verbetering van de kwaliteit van de mogelijkheden voor onderzoek en dienstverlening in deze infrastructuren. 


Relevantie/Valorisatie

PIGWEB omarmt de Europese Green Deal, de ambitie van de Europese Commissie om Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken tegen 2050. Het project zal een sleutelrol spelen bij het identificeren van de hefbomen die kunnen worden gebruikt om de doelstellingen van de Green Deal te bereiken en dus veilig, voedzaam en hoogwaardig voedsel te produceren met een minimale impact op de natuur, alsook tegemoet te komen aan de zorgen van burgers over het welzijn van landbouwdieren.


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemPIGWEB
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/03/2128/02/26

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.