Een sociologische analyse van zelfbeheer in het agro-voedingssysteem

 • Rogge, Elke (Projectverantwoordelijke)
 • Messely, Lies (Projectbegeleider)
 • Vanderplanken, Kirsten (Voormalig doctoraatsstudent)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  Het proefschrift heeft twee doelstellingen. Een eerste doelstelling is om te begrijpen hoe interorganisationele agrovoedingsnetwerken functioneren, en hoe integratie in deze netwerken vorm krijgt. Vanuit deze analyse worden wetenschappelijke inzichten verworven in, onder andere, de relatie tussen netwerk structuur en cultuur, en ook praktische inzichten die een meerwaarde bieden voor actoren in de praktijk die interorganisationele netwerken willen opzetten of managen. Een tweede doelstelling is de ontwikkeling van een kwalitatieve methode voor sociale netwerkanalyse die toelaat om integratie te bestuderen en die diepgaande inzichten produceert in interorganisationele netwerken. Het resultaat hiervan is de Integrale Netwerk Analyse. De keuze voor kwalitatieve onderzoeksmethoden betekent dat we focussen op begrijpen (in plaats van meten). Dit betekent dat de analyse vertrekt vanuit de individuele en collectieve ervaringen en verhalen die aanwezig zijn binnen een netwerk.

  Onderzoeksaanpak
  Op basis van inzichten uit de literatuur, onder andere relationele sociologie, sociale netwerk analyse, rurale sociologie en sociologie van landbouw en voeding, wordt in dit proefschrift een brede conceptualisatie van integratie voorgesteld. Specifiek worden geïntegreerde netwerken beschouwd als netwerken die erin slagen netwerkleden te verbinden met elkaar en met het netwerk doorheen (i) patronen van relaties en (ii) gevoelens van toebehoren, toewijding en identificatie. Deze conceptualisatie brengt ons ertoe vijf netwerkdomeinen te onderscheiden die onderling verbonden zijn: netwerk structuur, netwerk geografie, rollen, cultuur en governance. De Integrale Netwerk Analyse die is ontwikkeld bouwt verder op deze conceptualisatie. De systematische benadering van de vijf netwerkdomeinen tijdens de analyse laat onderzoekers toe om interorganisationele netwerken op een systematische manier te onderzoeken en (letterlijk) in kaart te brengen. In het kader van dit proefschrift is de Integrale Netwerk Analyse toegepast op drie cases in single en comparatief case study onderzoek die op basis van een onderbouwd selectieproces zijn geselecteerd.

  Relevantie/Valorisatie
  Het proefschrift levert literatuur over interorganisationele netwerken en agrovoedingsnetwerken op drie manieren. Theoretisch, door inzichten van onderzoek naar de vijf netwerkdomeinen, relationele sociologie, sociale netwerkanalyse en rurale sociologie te combineren; methodologisch, door het bijdragen van een nieuwe methode aan het veld van de kwalitatieve sociale netwerkanalyse en aan studies van interorganisationele netwerken vanuit een sociocentrisch perspectief; en empirisch, door het aanleveren van gedetailleerde inzichten in het functioneren van en de integratie in interorganisationele agrovoedingsnetwerken. Tot slot reflecteren we ook over de vertaling van onze bevindingen in tastbare interventies die actoren in het veld kunnen gebruiken om integratie in netwerken te bevorderen. Door de focus van het onderzoek op self-governing interorganisationele netwerken, zijn deze interventies erop gericht in en door interorganisationele netwerken zelf toegepast te worden. Omdat dit mogelijk een moeilijk proces inhoudt, liggen hier kansen voor overheden en dienstverlening om hierbij een ondersteunende rol in te nemen.
  AcroniemPHDKIRSTEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1330/09/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.