Effect van methylatiepotentieel in de zeug op de kwaliteit van biggen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit doctoraatsonderzoek focust op de ontwikkeling van uitgebalanceerde voeders voor zeugen (met voldoende methyldonoren), die ervoor zorgen dat de vorming van embryo’s (ontwikkeling, groei, levensvatbaarheid van de biggen) gunstiger verloopt. Bedoeling is om het fundamenteel proces van DNA-methylatie bij de zeug in kaart te brengen tijdens elke fase van de ontwikkeling van de embryo’s. De placentale en foetale groei kan, naast genetica en omgeving, ook beïnvloed worden door de epigenetische status waarbij DNA-methylatie een belangrijke rol speelt. Verwacht wordt dat de methylatie van bepaalde genen een invloed kan hebben op de expressie ervan en dat de groei en ontwikkeling van de embryo’s hierdoor geregeld kan worden. Het doel van dit onderzoek is te weten in welke mate het methylatiepotentieel in de zeug varieert tijdens de verschillende productiestadia en hoe mogelijke tekorten kunnen beperkt worden door toediening van methyldonoren via het voeder.

  Onderzoeksaanpak
  We gaan uit van de hypothese dat er tijdens de embryogenese in bepaalde periodes een verhoogde vraag optreedt naar methyldonoren voor de methylatie van het DNA van de biggen, waardoor er een mogelijk tekort aan methyldonoren in de zeug kan ontstaan. We gaan na hoe het methylatiepotentieel in de zeug fluctueert gedurende 24 uur, alsook tijdens de verschillende productiestadia. Verder bepalen we op empirische wijze (met voederproeven bij zeugen) welke efficiëntie een aantal methyldonoren vertonen wanneer ingemengd in het zeugenvoeder.

  Relevantie/Valorisatie
  Indien via de voeding het methylatiepotentieel in de zeug gewijzigd kan worden zodat de levensvatbaarheid van de biggen en hun ontwikkeling/groei verbetert, dan kan dit aanzienlijke implicaties hebben voor zowel de zeugenhouderij als de opfok. De resultaten bieden ook een meerwaarde voor de veevoederindustrie en hun toeleveranciers. Zij kunnen de kennis gebruiken voor het samenstellen van verbeterde voeders die gerichter kunnen worden toegepast.  


   

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
  UGent

  Externe partner(s)
  Ugent - Fac. Diergeneeskunde
  AcroniemZEUMET
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.